Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: η «Περιβαλλοντική Γωνιά» στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, φορείς και άτομα, ότι το υλικό των ερευνών, μελετών και συνολικού έργου της κατά τα τελευταία έτη είναι προσβάσιμα σε συνοπτική μορφή στην «Περιβαλλοντική Γωνιά» της ηλεκτρονικής σελίδας του ΕΚΚΕ, στη διεύθυνση: http://www.ekke.gr/estia.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη «σελίδα» μας υπάρχουν:

1. Βάσεις δεδομένων: α) Κατάλογος για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ενημέρωση 2012), β) Κατάλογος για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που σχετίζονται με τους «Ελεύθερους Χώρους».

2. Θέματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε), στην κατηγορία «Ερευνητικά Προγράμματα» Πρόγραμμα LIFE υπάρχουν διαθέσιμα για αντιγραφή: 

α) το Εγχειρίδιο – Οδηγός Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής & Εκπαίδευσης: «Ο ποταμός Ευρώτας χθες, σήμερα, αύριο»,

β) η «Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Γ.Κ. Κούσουλας, Εκπαιδευτικός Δ.Ε, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Δ.Ε Β’ Αθήνας, Μάιος 2008,

γ) το Φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς: «Πηγές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία», Οκτώβριος 2012 και

δ) το Φυλλάδιο «Για να Γίνει Κάθε Μέρα 5 Ιουνίου!!!», Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ.

3. Πρόγραμμα «Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι» – Ελληνικός Θερμαλισμός: (νέο)

Ταυτότητα του Προγράμματος
Θερμαλισμός: έννοιες-ορισμοί και γεωγραφική κατανομή των ιαματικών φυσικών πόρων
Βιβλιογραφία
Χαρτογράφηση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων
Έκθεση Βασικών Ευρημάτων της έρευνας
Φιλοξενία – Συνεργασίες. Προτεινόμενες Συνδέσεις.

Στην κατηγορία «Περιβαλλοντικές Εκδόσεις» είναι διαθέσιμα για αντιγραφή (download) οι εκδόσεις/συνεργασίες με τη ΓΓΝΓ. στην κατηγορία «Φιλοξενούμενες – Εκδόσεις» είναι διαθέσιμα για αντιγραφή (download) τα βιβλία:

– «Το Νερό στη Φύση, στην Ανάπτυξη, στην Προστασία του Περιβάλλοντος», του Δρ. Θεόδωρου Σ. Κουσουρή, Διευθυντή του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

– «Πράσινο Επιχειρείν» του Ιωάννη Ζήση. Έκδοση: Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚΟ.), Χρηματοδότηση Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Αθήνα 2004.

– «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», ΜΚΟ «Σόλων για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό στον 21ο αιώνα».

– «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Παύλος Κοσμίδης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (1995-2003), Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής.

– «Ο Μαλιακός με θέα: τη μυθολογία, την ιστορία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας, Εισηγήσεις Σεμιναρίων Π.Ε., Στυλίδα Μάρτιος 2005.

– «Η Νομοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (από την ίδρυση του Θεσμού μέχρι σήμερα)», Ιωάννης Ε. Μπότσαρης, Αγρίνιο 2006.

– «Τα Φράγματα και οι Λιμνοδεξαμένες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Ειδική Γραμματεία Γ’ ΚΠΣ, β’ έκδοση, Φεβρουάριος 2006.

– «Σειρά εκδόσεων και εγχειριδίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003 – Απρίλιος 2011 (νέο).

– «Νερό: αειφορική διαχείριση και περιβάλλον», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου-Κορδελιού, Αγγελίδης Ζ., Αθανασίου Χρ., Υφαντής Γ., Θεσσαλονίκη 2009 (νέο).

– «Το ταξίδι συνεχίζεται…από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία», Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β” Αθήνας – Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κούσουλας Γ.-Παπαζήση Χρ., Αθήνα 2010 (νέο).

– «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό», Οργανισμός Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας Νομαρχίας Πειραιά – Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Αθήνα 2009 (νέο).

– «Τεχνο-εμμονές: ένας κριτικός οδηγός σε τεχνολογίες απέναντι στην κλιματική αλλαγή», Corporate Watch report 2008 – Μετάφραση: Συλλογικότητα FARMA, Δεκέμβριος 2009 (νέο).

-«Οδηγός Εκδρομής: i. Εργαστήριο στα έργα των Μινυών. Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των αρχαιότερων αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων της Ευρώπης. ii. Ο χώρος του Μαντείου των Δελφών. Μια Γεωδυναμική και Γεωμυθολογική προσέγγιση». Από Dr rer. Nat. Ηλία Μαριολάκο σε συνεργασία με: Ιωάννη Μπαντέκα, Γεωλόγος Drs. (νέο).

–Στην ενότητα «Φιλοξενία-Συνεργασίες» περιέχονται άρθρα, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια, ανακοινώσεις από συνεργαζόμενους Φορείς-άτομα, σχετικά με:

α) Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και β) Γενικά Περιβαλλοντικά Θέματα, όπως:

– «Η Συστημική Σκέψη και Πράξη (Systems Thinking, Systems Practice) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αγωγή Υγείας», ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών, Μάρτιος 2005 Αθήνα.

– «Οι Έριδες μεταξύ των Θεών στην Ελληνική Μυθολογία. Μία Γεωμυθολογική – Φυσικογεωλογική Προσέγγιση», εισήγηση του Dr. rer. nat. Ηλία Δ. Μαριολάκου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 21 Νοεμβρίου 2005.

– «Φράγματα Ανάσχεσης Χειμαρρικής Ροής», Ομιλία του Μανώλη Γλέζου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 26 Μαΐου 1997.

– «Μια βουτιά, μια ματιά στους κήπους του νερού: γνωρίζοντας τα φύκη» (τετράδιο μαθητών), Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία (ΕΛ.Φ.Ε), Αθήνα, Ιανουάριος 2008.

– «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση SWOT για τον ελληνικό χώρο», εργασία των Χρηστίδου Βαγγελιώ-Βήτου Όλγα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΜΣ: «Γεωργία & Περιβάλλον», Μυτιλήνη 2008.

– «Γεωμυθολογικά Μονοπάτια: εκπαιδευτικό υλικό – τετράδιο μαθητών», ΚΠΕ Στυλίδας, Ιούνιος 2008.

– «Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. ΕΛΙΑ, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή» (εκπαιδευτικό υλικό & δραστηριότητες), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας, Ιούνιος 2008.

– «Τουρισμός, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη: ζητήματα αειφόρου διακυβέρνησης», Δρ. Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Οκτώβριος 2008.

– «Ανασχετικά φράγματα και φρεάτια για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα», Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχίας Πειραιά, Οκτώβριος 2008.

– «Ηφαίστεια και Κλιματική Αλλαγή», Δρ. Ρένα Παναγιώτου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Τροιζήνας-Μεθάνων, Δεκέμβριος 2008.

– «Προς την Αειφόρο Ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Πρακτικά 4ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ), Ναύπλιο, 12-14/12/2008.

– «Περιβαλλοντική Ποιότητα του Δομημένου Χώρου στην Ελλάδα», εισήγηση του Αν. Καθηγητή Μ. Σανταμούρη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο 8ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Μάρτιος 2009.

– «Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση: προβλήματα – προοπτικές», Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), Κοζάνη 3-4/9/2009.

– «Πιο Οικολογικά…πιο Οικονομικά: ένας χορός για δύο», Οδηγός ΟΤΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος, ΚΕΔΚΕ.

– «12η Γιορτή των Σπόρων», ΚΠΕ Ακράτας, Διεύθυνση Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, 10-12 Απριλίου 2009.

– Εισηγήσεις «1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», ΕΠΕΑΕΚ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ισθμός Κορίνθου, 23-25/9/2005 .

– «Η Τέχνη ως Εργαλείο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον», Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Τέχνης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ίδρυμα Ευγενίδου, Μάιος 2009.

– «Για ποιους λόγους συμμετέχουν και ποια εμπόδια συναντούν οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται συστηματικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής», εισήγηση των Ευαγγελίας Αγγελίδου & Ελένης Κρητικού, υπευθύνων Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, στο 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Αιγαίου-Αθήνα 15-17/12/2006.

– Πρακτικά Ημερίδας: «Άνθρωποι-Ζώα-Φύση από τον Ανθρωποκεντρισμό στον Οικοβιοκεντρισμό», συνδιοργάνωση των ΜΚΟ ΠΟΦΥΖΩ-ΣΟΛΩΝ, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, Αθήνα 24/06/2009 (νέο).

– Πρακτικά 21ου Συνεδρίου ΠΑΝΔΟΙΚΟ: «Το Νερό ως κοινωνικό αγαθό» σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΔΚΕ, Λαμία 13-15/11/2009.

– «Ιαματικές Πηγές – Κοινωνική, Οικονομική και Περιβαλλοντική Διερεύνηση Στάσεων Φορέων και Επισκεπτών: η περίπτωση των Λουτρών Αριδαίας του Ν. Πέλλας», Μεταπτυχιακή Διατριβή της Ανατολής Μαραντίδου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, ΠΜΣ «Γεωργία & Περιβάλλον», Μυτιλήνη 2009.

– «Μικροί Τύραννοι, Μόνοι, Απληροφόρητοι…ακόμα ψάχνουν», Δρ. Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιανουάριος 2010.

– Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: το σταυροδρόμι της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη», Ιωάννινα 26-28/11/2010 (νέο).

– Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), Γλυφάδα-Αθήνα, Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας, 8-10/10/1999 (νέο).

– «Φωτοβολταϊκή Γεωργία: η ασύμμετρη συζήτηση», Ελένη-Καπετανάκη-Μπριασούλη, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος, Ιανουάριος 2011 (νέο).

– Το κείμενο «Σχεδιάζοντας Αειφορικές Χρήσεις Γης: η προτεραιότητα των αδιαπραγμάτευτων» αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της ομιλίας της Καθ. Ελένης Καπετανάκη-Μπριασούλη, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Καλλικρατικοί Δήμοι: Η αναγκαιότητα του σχεδιασμού της τοπικής χωρικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος» στην εκδήλωση του ΓΕΩΤΕΕ με θέμα: «Η διαχείριση ζητημάτων αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος στον Καλλικρατικό Δήμο», Αρχάνες Κρήτης, 18/03/2011 (νέο).

– Εισηγήσεις Ημερίδας με θέμα: «Οι δημόσιοι χώροι ως κοινωνικό αγαθό σε κρίση», Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, Νομική Σχολή, Αθήνα, 15/01/2011 (νέο).

– Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ASPIS: «Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας των Δημόσιων Χώρων», 2009-2012 (νέο).

– Παρατηρητήριο των Ελεύθερων Χώρων Αθήνας-Αττικής, Απρίλιος 2011 (νέο).

– Πρακτικά 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20/03/2011 (νέο).

«Οι φοιτητές σχεδιάζουν το τοπίο της Θεσσαλονίκης στην αειφόρο προοπτική της πόλης», Έκθεση έργου αρχιτεκτονικής τοπίου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων-ΠΣ-ΑΠΘ, Τομέας Αρχιτεκτονικού & Αστικού Σχεδιασμού, Αποθήκη 13 Λιμάνι, 16-23/10/2009 (νέο).

«Οι ξεχασμένες γεωγραφικές και φυσικο-ωκεανογραφικές γνώσεις των προϊστορικών Ελλήνων» του Ομότιμου Καθηγητή Γεωλογίας του Παν/μιου Αθηνών, κ. Ηλία Μαριολάκου. Μετάφραση του «The Forgotten Geographic and Physical-Oceanographic Knowledge of the Prehistoric Greeks», Bulletin of the Geological Society of Greece, 2010, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010 (νέο).

– Πρακτικά Συμποσίου «Γεωτουριστικά, Γεωπολιτιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι», Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Αθήνα, 1-4 Ιουνίου 2000 (νέο).

Βραβεία Αειφόρου Σχολείου 2010-2011. Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βραβείων Αειφόρου Σχολείου 2011-2012 (νέο).

– Αρχαία Θέατρα και Ωδεία: Φορείς και Δραστηριότητες, Νοέμβριος 2011 (νέο).

– 2ήμερο Συμπόσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. «Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της ΕΑΑ στο Νέο Σχολείο. Υποστηρικτικοί θεσμοί» Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την ΠΕ. 15-16 Απριλίου 2011, Αθήνα, Αίθουσα «Jacqueline de Romilly», ΥΠΔΒΜΘ (νέο).

– Ανακοίνωση του Περιοδικού της ΠΕΕΚΠΕ. «για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση», Ιανουάριος 2012 (νέο).

«Συνθήκες Ενδογενούς Ανάπτυξης ενός Συγκεντρωτικού Προγράμματος Κομποστοποίησης. Η περίπτωση της ελβετικής υπαίθρου», Δώρα Ράπτη, Δρ. Γεωγραφίας, Μάρτιος 2012 (νέο).

“Δύο μέρες Θερμαλισμού, Υγείας & Ευεξίας”. Ένωση επιχειρήσεων Θερμαλισμού Ελλάδας. Αιδηψός 1/6/12 – 2/6/12 (νέο).

– «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1995 έως σήμερα. Στάσεις και θέσεις των εκπαιδευτικών προς την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο ρόλος των καθηγητών Φυσικών Επιστημών». Γιαννίρης Κωνσταντίνος, Ιούνιος 2012 (νέο).

– «Σεβόμαστε τη φύση, προτιμάμε τοπικά φυτά». Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη και εταιρεία ΥΛΗ Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος. Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012. Αίθριο της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης. (νέο).
στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» περιέχονται:

Εκδόσεις ΠΕΕΚΠΕ:

«Βασικά Κείμενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». [διαθέσιμα για ανάγνωση ή/και αντιγραφή]:

α) «Η Χάρτα του Βελιγραδίου», β) «Η Διακήρυξη της Τιφλίδας», γ) «Η Διάσκεψη της Μόσχας», δ) «Το Κεφάλαιο 36 της Ημερήσιας Διάταξης 21 (Agenda 21)».
*«Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ [Τεύχη 1-22 και 32-45. Νέο Τεύχος (45)
* «Άκρως ΕκπαιδευτΟΙΚΟ» Ατάκτως εκδιδόμενο περιοδικό του παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ [Τεύχη 1 έως 22].
* «Συλλογή των Ελληνικών Βιβλίων, των Διδακτορικών Διατριβών & του Εκπαιδευτικού Υλικού που έχει γραφεί για την
* Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2η εμπλουτισμένη έκδοση)».

Στην «Παραλαβή Αρχείων» υπάρχει διαθέσιμο για ανάγνωση/αντιγραφή το «Ευρετήριο (κατάλογος) των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών – Περιβαλλοντικών Οργανώσεων» (ΜΚΟ-ΠΟ, ενημέρωση 2012 στοιχεία ταυτότητας των οργανώσεων»).

Στη νέα θεματική ενότητα «Αρχαία Θέατρα και Ωδεία: Φορείς και Δραστηριότητες», οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τους σκοπούς και τις δράσεις του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», για το σχετικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ Ακράτας-Κλειτορίας καθώς και για το Πρόγραμμα που υλοποίησε το Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2010-2011.

Σχόλια