«Ρήτρα δραχμής» ζήτησε η Κ/Ξ της Siemens για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη θέσπιση “ρήτρας δραχμής” είχε θέσει ως εγγύηση η κοινοπραξία Siemens -Prysmian Powerlink-Nexans Norway για την ανάληψη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Εκτός από αυτό το αντίτιμο που προσέφερε η Siemens βρισκόταν στα επίπεδα των 550 εκατ. Ευρώ έναντι 400 εκατ. που προέβλεπε η προκήρυξη.

Επίσης, οι όροι και οι εγγυήσεις που έθεσε η Κ/Ξ (ζήτησαν ακόμα και ρήτρα “κορόνας”) θεωρήθηκαν απαράδεκτοι.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα κηρύχθηκε άγονος.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ αναφέρεται:

«Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από τη θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ανοίχτηκε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού τεχνικά αποδεκτού συμμετέχοντος, της σύμπραξης των εταιρειών «Siemens AE-Prysmian Powerlink Srl-Nexans Norway AS.

Η οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης σύμπραξης έθετε όρους και προϋποθέσεις, που οδηγούσαν σε σοβαρές οικονομικές αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στη διακήρυξη όρους, το δε προσφερόμενο τίμημα δεν θεωρήθηκε εύλογο. Για τον λόγο αυτόν, η πρόσφορά της δεν έγινε αποδεκτή και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος».

econews

Σχόλια