Κύθηρα: διαβούλευση για μονάδα παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων (pellet)

1
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ξεκινάει μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα των Κυθήρων δημόσια διαβούλευση, μέσα από την οποία επιχειρεί να αποτυπώσει τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας – φορέων, οργανώσεων και φυσικά των απλών πολιτών – για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει.

Πεποίθηση της Επιτροπής είναι ότι, πέραν της προστασίας και διαφύλαξης της Εγχώριας Περιουσίας, η αναπτυξιακή διάσταση είναι εξόχως σημαντική, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή, όπου ένα μικρό νησί όπως τα Κύθηρα οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, τόσο για υγιείς, βιώσιμες και περιβαλλοντικά ορθές δραστηριότητες, όσο και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που τόσο πολύ έχει ανάγκη.

Η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση των μελετών καθώς και σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές μελετητικές ενέργειες (χωροθέτηση, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κλπ) σχετικά με την δημιουργία Μονάδας Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίμων (pellets) στα Κύθηρα.

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του αδρανούς δασικού πλούτου αλλά και των πρώτων υλών που υπάρχουν στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα.

Η Επιτροπή θεωρεί τα pellets ως την “πλέον σύγχρονη και διαρκώς εξελισσόμενη λύση στη θέρμανση, με πολύ χαμηλό κόστος και με σχεδόν μηδενικά απόβλητα καύσης”.

Σημειώνεται ότι τα pellets προκύπτουν ύστερα από ειδική επεξεργασία της ύλης που υπάρχει στα δάση (ξερά φύλλα, φερτές ύλες, πευκοβελόνες κτλ) αλλά και μέσω της επιλεκτικής υλοτόμησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Η Επιτροπή σημειώνει πως “μέσα από τον καθαρισμό των δασικών εκτάσεων των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη προστασία της χλωρίδας και της πανίδας μας και ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, καθώς η υλοποίηση της μονάδας θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και σημαντική οικονομική πρόσοδο προς όφελος των κατοίκων των νησιών”.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα μπορούσαν να συμπράξουν πέραν του ενός φορείς, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, π.χ. θα μπορούσε να γίνει με σύμπραξη της Εγχωρίου, του Δήμου, της Μητρόπολης, Συλλόγων και Οργανώσεων, αλλά και απλών πολιτών μέσω μιας αναπτυξιακής σύμπραξης.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου, η Επιτροπή αναφέρει πως “αυτή θα μπορούσε να προκύψει μέσα από διάφορες πηγές, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι ΣΔΙΤ, οι πόροι της ΕΕ απευθείας από τις Βρυξέλλες, καθώς και ιδιωτικοί επιχειρηματικοί πόροι”, ενώ αναλαμβάνει το κόστος των απαραίτητων προκαταρκτικών μελετών.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή με το υπ΄αρίθμ Ε16/16/180/26-09-2012 έγγραφό της προς το Δήμο ζητεί και τη γνώμη του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, καθώς όπως αναφέρεται στην επιστολή αυτή «στην προσπάθειά μας αυτή επιθυμούμε να έχουμε και τη συμπόρευση του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου».

econews, eghorios.gr

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Η σκέψη δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας βιομάζας (πέλλετ) που την καθιστά κατάλληλη προς καύση, είναι θαυμάσια. Μια τέτοια μονάδα είναι, πλέον, αναγκαία. Ο μεγάλος όγκος βιομάζας που παράγουν τα Κύθηρα και είναι αυτός των ελαιολάδων που απομένουν στους ελαιώνες μετά το κλάδεμα των ελαιοδέντρων, είναι καιρός να αξιοποιηθεί. Είναι καιρός να παύσει η ελεύθερη καύση του κι η απώλεια τεράστια ποσότητα ενέργειας. Πρέπει να τερματιστεί η τεράστια επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ο περισσός ανθρώπινος μόχθος και ο κίνδυνος πρόκλησης ανεξέλικτης πυρκαγιάς. Βεβαίως θα υπάρξει για όλους και μεγάλο οικονομικό όφελος. Στα Κύθηρα θα πρέπει να αξιοποιηθεί, ως καύσιμη ύλη και τα υπολείμματα του ελαιοκάρπου (πυρήνα) πράγμα που γίνεται εκτενώς στην γειτονική Κρήτη. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μονάδα επεξεργασίας και της άφθονης αυτής πυρήνας.
    Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων πράττει άριστα που ανοίγει το θέμα και παίρνει την πρωτοβουλία να το θέσει σε δημόσια διαβούλευση. Τα συγχαρητήρια που θα της αξίζουν θα είναι ανάλογα με την συμμετοχή της στην πορεία υλοποίησης της σκέψης αυτής. Είναι φανερό πως οι Κυθήριοι θα έχουν τεράστιο όφελος αν συμπαρασταθούν στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας προς υλοποίηση αυτής της ιδέας.
    Κοσμάς Μεγαλοκονόμος

Comments are closed.