Φωτοβολταϊκά: οι νομικές προεκτάσεις της επιβολής έκτακτης εισφοράς

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ένδικα μέσα θα χρησιμοποιήσ0υν οι επενδυτές φωτοβολταϊκών και οι παραγωγοί ηλιακής ενέργειας, όπως προέκυψε από την  ημερίδα που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ) στο ξενοδοχείο President την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου.

Έγκριτοι νομικοί του αστικού, συνταγματικού, ποινικού, διοικητικού δικαίου, όπως οι κ.κ. Αντ. Μεταξάς, Ανδρέου, Ανδρικόπουλος κ.α., τοποθετήθηκαν απέναντι στη διάταξη της παραγράφου Ι.2 του πρώτου άρθρου του νόμου περί «Έγκρισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», η οποία μεταξύ άλλων ρυθμίσεων επί θεμάτων Α.Π.Ε., επιβάλλει έκτακτη ειδική εισφορά «αλληλεγγύης» στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως ανέλυσαν διεξοδικά οι νομικοί που παρευρέθηκαν, η διάταξη αυτή εγείρει σοβαρότατα ζητήματα συμβατότητας με πολλές διατάξεις κειμένων υπερνομοθετικής ισχύος, όπως είναι το Σύνταγμα της Ελλάδας, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Μεταξύ των ερωτημάτων που τέθηκαν περιλαμβάνονται:

*αν υπάρχει ποινική ευθύνη για τη μη τροφοδότηση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και συνεπώς για την καθυστέρηση των πληρωμών των παραγωγών και τη δημιουργία του ελλείμματος,

*αν θα υπάρξει μετά την απόφαση κανονιστική ρύθμιση, ώστε να μπορέσουν νομικά να την προσβάλλουν ή απλά θα εκδοθεί μία εγκύκλιος, που θα τους στερήσει μια τέτοια δυνατότητα.

*αν μπορεί να σταθεί η κατάθεση αιτήματος ακύρωσης της υπουργικής απόφασης και να επιτευχθεί η αναστολή της εκτέλεσης της, ως το αν μια υποβολή αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθούσε την πορεία των υποθέσεων στα εθνικά δικαστήρια.

*το αν είναι νομικά αποδεκτό να επιβάλλεται φόρος σε συναλλαγή και όχι σε εισόδημα

*αν τα συγκεκριμένα ποσοστά που επιβάλλονται είναι «βαριά» και αποτελούν ουσιαστικά παρέμβαση στη διαμόρφωση της τιμής, γεγονός που βαρύνει πλέον το αντικείμενο της σύμβασης

*αν μπορεί νομικά να «σταθεί» επιβολή άλλου φόρου επί του κύκλου εργασιών, εκτός από τον ήδη υπάρχοντα ΦΠΑ, θέμα που άπτεται του ευρωπαϊκού δικαίου.

*αν τελικά η εισφορά αυτή θα θεωρηθεί μείωση του τιμήματος, οπότε και δεν μπορεί να φορολογηθεί στη συνέχεια, και αν συμβεί κάτι τέτοιο πώς θα δικαιολογηθεί η κρατική παρέμβαση μείωσης του τιμήματος σε μια υπογεγραμμένη σύμβαση.

*αν υπάρχει συλλογική δυνατότητα δράσης ή θα πρέπει καθένας να προχωρήσει μεμονωμένα, δεδομένου της ιδιαιτερότητας κάθε έργου και της ανάγκης ύπαρξης εξατομικευμένης αντιμετώπισης.

Επικράτησε η άποψη ότι θα επιχειρηθούν τόσο συλλογικές όσο και ατομικές δράσεις, ενώ θα υπάρξουν παράλληλες προσφυγές στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, καθώς επίσης θα γίνουν αναφορές στην Κομισιόν και επερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που δεν θα φέρει άμεσα αποτελέσματα για τους επενδυτές στα φωτοβολταϊκά με ότι αυτό συνεπάγεται δεδομένης της συγκυρίας.

econews

Σχόλια