Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω έργων

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Λόγω εργασιών αποκατάστασης βλαβών σε ανιχνευτές κυκλοφορίας, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή, τμηματική και ανά μία λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας στους παρακάτω οδικούς άξονες, σε μέγιστο μήκος 50 μέτρων ανά θέση, περιοχής Δήμων Αθηναίων, Περιστερίου και Αιγάλεω, για το χρονικό διάστημα από 19-11-2012 έως και 2-12-2012:

α) Λ. Β. Σοφίας, σε απόσταση 90 μέτρων περίπου μετά από την συμβολή της με την οδό Ακαδημίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Β. Κωνσταντίνου, κατά τις ώρες 06.00΄έως 18.00΄.

β) Λ. Αθηνών, σε απόσταση 150 μέτρων περίπου πριν από την συμβολή της με την οδό Δομοκού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 22.00΄έως 06.00΄ της επομένης, τα Σάββατα κατά τις ώρες 06.00΄έως 18.00΄ και τις Κυριακές κατά τις ώρες 06.00΄έως 14.00΄.

γ) Λ. Αθηνών, σε απόσταση 150 μέτρων περίπου πριν από την συμβολή της με την οδό Δομοκού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δαφνί/Κόρινθο, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 22.00΄έως 06.00΄ της επομένης, τα Σάββατα κατά τις ώρες 06.00΄έως 18.00΄ και τις Κυριακές κατά τις ώρες 06.00΄έως 14.00΄.

δ) Λ. Αθηνών, σε απόσταση 120 μέτρων περίπου πριν από την συμβολή της με την οδό Γοργοποτάμου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δαφνί/Κόρινθο, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 22.00΄έως 06.00΄ της επομένης, τα Σάββατα κατά τις ώρες 06.00΄έως 18.00΄ και τις Κυριακές κατά τις ώρες 06.00΄έως 14.00΄.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το ανώτατο όριο ταχύτητας καθορίζεται σε σαράντα (40) χλμ./ώρα στην περιοχή των έργων.

Σχόλια