Δημόσια διαβούλευση για την αειφόρο ανάπτυξη

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Rio+20, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012, είχε ως στόχο να διασφαλίσει την ανανέωση της πολιτικής δέσμευσης για αειφόρο ανάπτυξη. Για να δοθούν συνέχειες στη διάσκεψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει ειδικές δράσεις και συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την αειφόρο ανάπτυξη πραγματικότητα στον χώρο της ΕΕ και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρωθούν απόψεις και ιδέες ως πρώτη ύλη για ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που θα δοθούν στη διάσκεψη Rio+20, η οποία προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2013. Στη διαβούλευση μπορεί κανείς να συμμετάσχει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013.

Με τη δημόσια διαβούλευση επιζητείται εισροή σκέψεων για ορισμένα ζητήματα άσκησης πολιτικής στρεφόμενα γύρω από πέντε κύρια θέματα:

1. Πολιτικές με στόχο την πορεία προς μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, ως τρόπο επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης στην ΕΕ και παγκοσμίως.

2. Καθορισμός τομέων δράσης κατά προτεραιότητα, όπως εξάλειψη της φτώχιας, αειφόρος γεωργία, ύδατα, αειφόρος ενέργεια, αξιοπρεπής εργασία για όλους, ωκεανοί και αλιεία, αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, όπως και σκέψεις σχετικά με τη χρησιμότητα των στόχων και δεικτών στους εν λόγω τομείς.

3. Ανάπτυξη επιδιώξεων αειφόρου ανάπτυξης, με προβληματισμό σε θέματα και ζητήματα και τη βέλτιστη μορφή τους, όπως και συστάσεις για τρόπους παρακολούθησης της προόδου επίτευξης των επιδιώξεων.

4. Εξέταση επιλογών για αποτελεσματική στρατηγική χρηματοδότησης της αειφόρου ανάπτυξης, μεταξύ άλλων σχετικά με τις δυνατότητες κινητοποίησης υφισταμένων πόρων και μέσων ενθάρρυνσης επενδύσεων.

5. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για αειφόρο ανάπτυξη, στο πλαίσιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (ΠΦΥΕ) σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, και σκέψεις για τρόπους βελτίωσης της συμμετοχής εμπλεκόμενων παραγόντων.

Με τη διαβούλευση επιζητούνται απαντήσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: πολίτες, οργανώσεις, δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις κ.λπ.

Για να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/Ρίο20_en.htm

Σχόλια