Θετικό βήμα της ΕΕ προς ενίσχυση της αγοράς ρύπων

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Greenpeace χαιρετίζουν τα μέτρα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς ρύπων και καλούν την ελληνική κυβέρνηση να υποστηρίξει τη φιλόδοξη αναδιάρθρωσή της. Τα μέτρα – εφόσον υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη – θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις, ενώ θα οδηγήσουν σε επιπλέον αύξηση των εθνικών εσόδων της χώρας μας έως και 3 δις € ως το 2020. Πρόκειται για κεφάλαια που μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση ΑΠΕ, μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας για τα νοικοκυριά, καθώς και κοινωνικές παροχές.

Τα τελευταία έτη, το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), ένας από τους κύριους μηχανισμούς περιορισμού των βιομηχανικών εκπομπών CO2 , έχει συσσωρεύσει ένα ολοένα αυξανόμενο πλεόνασμα δικαιωμάτων ρύπανσης. Άμεση συνέπεια ήταν η κατακόρυφη πτώση της τιμής CO2 και η συρρίκνωση των αναμενόμενων εσόδων για τα κράτη μέλη από τις ρυπογόνες βιομηχανίες. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες χάνουν κάθε ουσιαστικό κίνητρο να προχωρήσουν σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού των μεθόδων παραγωγής και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους, αφού πλέον έχουν στα χέρια τους πληθώρα δικαιωμάτων ρύπανσης για πολλά χρόνια.

Με ανακοίνωση της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μέτρα για την ισχυροποίηση του ΣΕΔΕ, μεταξύ των οποίων προσωρινή απόσυρση από την ευρωπαϊκή αγορά 900 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών και πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης των συνολικών εκπομπών CO2 της Ευρώπης από 20% σε 30% ως το 2020. Αν και πρόκειται για ένα καταρχήν θετικό βήμα, απαιτούνται παρόλα αυτά ακόμα πιο γενναίες αποφάσεις, οι οποίες θα στείλουν ένα σαφές μήνυμα στους μεγαλύτερους ρυπαντές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – μεταξύ των οποίων βρίσκονται και μονάδες της ΔΕΗ. Επιπλέον, απαιτείται ο τερματισμός της αδικαιολόγητης πλέον δωρεάν παροχής δικαιωμάτων ρύπανσης σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως η χαλυβουργία και η τσιμεντοβιομηχανία.

«Δυστυχώς, η εφαρμογή του ΣΕΔΕ απέτυχε στον βασικό της στόχο, την πριμοδότηση δηλαδή των βιομηχανικών μονάδων που προχωρούν σε μέτρα μείωσης των εκπομπών τους. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι η διαστρέβλωση της λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανισμού, ο οποίος πλέον χρησιμοποιείται ως εργαλείο οικονομικής υποστήριξης της χειμαζόμενης βιομηχανίας. Η λήψη αποφάσεων που θα δώσουν εκ νέου ώθηση στον ΣΕΔΕ, θα τονώσει τις καινοτόμες και φιλικές στο περιβάλλον επενδύσεις» σχολίασε ο Μιχάλης Προδρόμου, συνεργάτης του WWF Ελλάς σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ενέργειας.

«Μία πιο ισχυρή αγορά ρύπων μεταφράζεται σε επιπλέον έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα, κεφάλαια που μπορούν να κατευθυνθούν σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ώστε τα ελληνικά νοικοκυριά να απαλλαγούν οριστικά από το ακριβό πετρέλαιο. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, να στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μην γυρίσει την πλάτη σε μία ανέλπιστη πηγή εσόδων για βιώσιμες επενδύσεις», τόνισε ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Σχόλια