Εκτεταμένη ρύπανση στον Πηνειό – Ερώτηση για τις παράνομες αμμοληψίες

0
31

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ερώτηση για τις παράνομες αμμοληψίες στον Πηνειό υπέβαλαν στον υπουργό ΠΕΚΑ οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ Γιώργος Κυρίτσης και Θωμάς Ψύρρας.

Το κείμενο της ερώτησης:

Έντονες είναι οι αντιδράσεις περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων της Λάρισας σχετικά με τις παράνομες αμμοληψίες, που γίνονται σε διάφορα σημεία κατά μήκος της κοίτης του Πηνειού ποταμού.

Οι ανωτέρω τοπικοί φορείς και οργανώσεις έχουν απευθύνει έκκληση για εντατικοποίηση των ελέγχων στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η προώθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και οικοδομών μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση εξεύρεσης πρώτων υλών για έργα μεγάλης ή μικρής κλίμακας.

Ειδικότερα -όπως αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο- οι παράνομες αμμοληψίες στον Πηνειό ποταμό γίνονται συνήθως τα Σαββατοκύριακα, οπότε η επιτήρηση από τις Αρχές είναι μειωμένη.

Επιπλέον, ο Πηνειός ποταμός στο μεγαλύτερο μήκος της θεσσαλικής πεδιάδας, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις, εμφανίζει προβλήματα, που προκύπτουν από αγροτικές χρήσεις, όπως είναι η νιτρορύπανση και η ρύπανση από φωσφορικά λιπάσματα λόγω της αλόγιστης χρήσης. Εκτιμάται ότι η νιτρορύπανση είναι έως και 22 φορές πάνω από τα ευρωπαϊκά όρια και η ρύπανση από φωσφορικά λιπάσματα είναι έως και 18 φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Σημαντική πηγή μόλυνσης του Πηνειού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής αποτελούν και οι χιλιάδες απορροφητικοί βόθροι, που είναι διάσπαρτοι σε μικρούς οικισμούς και χωριά. Οι βόθροι αυτοί έχουν ανοίγματα, προκειμένου να φεύγουν τα λύματα. Από τα ανοίγματα αυτά διαρρέουν τα νερά μεταφέροντας παθογόνους μικροοργανισμούς και ρύπους στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Το πρόβλημα της ρύπανσης του Πηνειού ποταμού από βιομηχανικές χρήσεις εντοπίζεται εν μέρει στην περιοχή των Τρικάλων και κυρίως στην περιοχή της Λάρισας, όπου υπάρχουν οι περισσότερες βιομηχανίες. Η ρύπανση είναι ιδιαίτερα έντονη τους καλοκαιρινούς μήνες, δεδομένου ότι η παροχή του Πηνειού ποταμού και των παραποτάμων του μειώνεται λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων και της αυξημένης ζήτησης νερού για άρδευση.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Δεδομένου ότι οι ανεξέλεγκτες, χωρίς μελέτη και διαχειριστικό σχέδιο, αμμοληψίες από τα ποτάμια επιφέρουν καταστρεπτικές συνέπειες στο οικοσύστημα, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να πάψουν άμεσα οι ανεξέλεγκτες αμμοληψίες κατά μήκος της κοίτης του Πηνειού ποταμού;

2.Δεδομένης της ρύπανσης του Πηνειού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής από νιτρικά και φωσφορικά λιπάσματα, καθώς και από βιομηχανικές χρήσεις, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να εφαρμοστεί ένας μόνιμος και αποτελεσματικός μηχανισμός περιβαλλοντικού ελέγχου στον Πηνειό ποταμό και την ευρύτερη περιοχή;

Σχόλια