Η περιβαλλοντική επιθεώρηση γίνεται κλειστό επάγγελμα με συντεχνιακή λογική

0
21

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Για “επικείμενη δημιουργία ενός νέου «κλειστού» επαγγέλματος στον κλάδο των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων βιοτεχνιών – βιομηχανιών, το οποίο αντιβαίνει στην εθνική στρατηγική για το «άνοιγμα» των επαγγελμάτων” κάνει λόγο η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος (ΕΠΠΕ) σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οι περιβαλλοντολόγοι επισημαίνουν στον Κάρολο Παπούλια ότι το το Π.Δ. περί Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που λειτουργούν νόμιμα που έχει λάβει προς έγκριση δεν περιλαμβάνει τις συναφείς με το περιβάλλον ειδικότητες, ενώ παράλληλα συμπεριλαμβάνονται άλλες ειδικότητες που δεν έχουν καμία συνάφεια με το περιβαλλοντικό αντικείμενο και ιδιαίτερα με κρίσιμες εργασίες, όπως είναι αυτές της επιθεώρησης της κατάστασης του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, αντί για την ειδικότητα του Περιβαλλοντολόγου περιλαμβάνονται ναυπηγοί, μηχανικοί κ.ά.

Αντίστοιχα, αφαιρέθηκαν από το τελικό ΠΔ, υποστηρίζει η ΕΠΠΕ, ειδικότητες που περιλαμβάνονταν στο προσχέδιο όπως φυσικοί, χημικοί κ.ά.

Οι περιβαλλοντολόγοι κάνουν λόγο για “τάση δημιουργίας ‘κλειστού επαγγέλματος’, αφού το Π.Δ. καθορίζει συγκεκριμένες ειδικότητες, η επιλογή των οποίων βασίζεται σε «συντεχνιακές λογικές».

Η ΕΠΠΕ σημειώνει πως θα ήταν δεκτική στο ΠΔ ακόμα κι αν αυτό “δεν όριζε καμία ειδικότητα, αλλά καθόριζε συγκεκριμένο τρόπο πιστοποίησης των επιστημόνων, οποιασδήποτε ειδικότητας, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική γνώση και επάρκεια (όπως αποδεικνύεται από το πτυχίο, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την εργασιακή εμπειρία κλπ)”, όπως συμβαίνει στην ΕΕ όπου νη πιστοποίηση της επάρκειας των επιστημόνων αποτελεί ήδη από το 2000 ευρεία πρακτική του Ευρωπαϊκού δικαίου και πολιτικής.

Επίσης, η ΕΠΠΕ κάνει λόγο για “παρόμοια τακτική με αυτή που προωθείται σήμερα με το εν λόγω Π.Δ. τηρήθηκε και πριν δύο έτη στο αντίστοιχο Π.Δ. 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, όπου και πάλι καθορίστηκαν συγκεκριμένες ειδικότητες, πολλές εκ των οποίων δεν διαθέτουν καμία γνώση ή επάρκεια επί του αντικειμένου της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων (π.χ. αεροναυπηγοί κλπ)”.

Τέλος, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συμβάλλει ενεργά, μέσω της κατάλληλης βελτίωσης του εν λόγω Π.Δ., έτσι ώστε να είναι εφικτή η ενασχόληση όλων των συναφών με το περιβάλλον ειδικοτήτων στις προγραμματιζόμενες επιθεωρήσεις περιβάλλοντος των βιοτεχνιών.

econews

Σχόλια