Μέσα Μεταφοράς: δεν αποζημιώνονται οι κάτοχοι καρτών απεριορίστων διαδρομών για τις απεργίες

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Δεν πρόκειται να λάβουν αποζημίωση για τις ημέρες απεργίας στα Μέσα Μεταφοράς οι πολίτες που έκαναν το λάθος να προμηθευτούν κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ.

Αναλυτικότερα, ο ΟΑΣΑ αναφέρει τα εξής:

“Ο Ο.Α.Σ.Α. δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώνει τους επιβάτες που είναι κάτοχοι εισιτηρίων & καρτών απεριορίστων διαδρομών και πλήττονται από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς διότι πρόκειται για γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη. Η συγκεκριμένη περίπτωση αδυναμίας παροχής υπηρεσίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Οργανισμού (άρθρο 330 Α.Κ.).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και το υπάρχον δικαιϊκό μας σύστημα, η ευθύνη του οφειλέτη σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του διέπεται από την αρχή της υπαιτιότητας.

Σε περίπτωση απεργίας των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υφίσταται διαδικασία αποζημίωσης ούτε και κατά τον Χ.Υ.Κ. (ΦΕΚ Β/507/10.4.2007), δεδομένου ότι ο Ο.Α.Σ.Α. και οι λοιπές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου, (ΕΠΣΕ) στην περιοχή της αρμοδιότητός του, δεν αποφασίζουν οι ίδιες τις κινητοποιήσεις και δεν ευθύνονται για τη μη εκτέλεση των δρομολογίων και την συνακόλουθη μη παροχή των υπηρεσιών που αφορούν τις μετακινήσεις των επιβατών με τα εισιτήρια και τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών».

econews

Σχόλια