Φόρος: τι θα ισχύσει με τις αποδείξεις το 2013

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν αποδείξεις αγορών αγαθών και υπηρεσιών μισθωτοί και συνταξιούχοι το 2013.

Η συλλογή και κατάθεση αποδείξεων με τη φορολογική δήλωση δε συνδέεται πλέον με το αφορολόγητο, αλλά με την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου ύψους 1.950 Ευρώ.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα υπολογισμού του τελικού φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους προβλέπει σταθερή μείωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ και θα προκαλεί εμμέσως την αύξηση του αφορολογήτου ορίου από τις 5.000 στις 9.000 ευρώ.

Για εισοδήματα πάνω από τις 18.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 43.000 ευρώ.

Από την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης ευνοούνται κυρίως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα από 5.000 μέχρι 25.000 ευρώ, για τους οποίους προκύπτουν μειώσεις στις ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις. Αντιθέτως, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με αυξήσεις φόρων από 140 έως και 1.770 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματος τους με πέναλτυ 10% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που θα έχουν μαζέψει και της αξίας των αποδείξεων που θα έπρεπε να έχουν συγκεντρώσει (αν δεν καταφέρουν να μαζέψουν το απαραίτητο ποσό).

Όσοι δεν δικαιούνται έκπτωση φόρου με βάση το νέο σύστημα φορολόγησης (δηλαδή όσοι έχουν εισοδήματα άνω των 48.000 ευρώ) θα πληρώσουν επίσης πέναλτι 10% επί της διαφοράς εφόσον δεν συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις.

econews

Σχόλια