ΕΛΠΕ: δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία του Ασπροπύργου

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τα ΕΛΠΕ γέμισαν με δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης τις δεξαμενές των σχολείων του Δήμου Ασπροπύργου, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Επίσης, τα ΕΛ.ΠΕ. στο πλαίσιο της συμπαράστασής τους προς τις δημοτικές δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και τους πολίτες του Ασπρόπυργου:

* στηρίζουν οικονομικά το Δημοτικό Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ο Πλησίον»
* χρηματοδοτούν 100% τις ιατρικές εξετάσεις των κατοίκων σε όλες τις οικιστικές ενότητες του Ασπροπύργου
* προσφέρουν, έπειτα από κλήρωση μεταξύ των άνεργων, δωρεάν παροχή καυσίμων, στις οικογένειες που χρήζουν βοήθειας.

Ο Δήμος Ασπροπύργου «επισημαίνει με ικανοποίηση την έκφραση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την εν λόγω εταιρεία, την ευχαριστεί και εκφράζει την ευχή, το παράδειγμα που καταθέτει, να βρει μιμητές».

Σχόλια