Σύνδεσμος «Ήλιος»: πρόβλημα αξιοπιστίας του ελληνικού κράτους προς τους επενδυτές στα Φ/Β

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις θέσεις και τους στόχους του νεοϊδρυθέντος Πανελληνίου Συνδέσμου Μελετητών-Εγκαταστατών Οικιακών Φωτοβολταϊκών “Ήλιος” ανάπτυξε ο πρόεδρος του φορέα,  Μάριος Δράμαλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ενεργειακό περιοδικό.

Τα σημαντικότερα σημεία των θέσεων που ανέπτυξε ο κ. Δράμαλης αφορούν:

-Στρατηγικοί στόχοι του συνδέσμου

α) Η αναστολή των αποφάσεων νέας τιμολογιακής πολιτικής του Υφυπουργού Κου. Ασημάκη Παπαγεωργίου και η έναρξη διαλόγου με τη συμμετοχή μας για εύρεση λύσης βιώσιμης και αναπτυξιακής στο ζήτημα.

β) Στόχος είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη της αγοράς και όχι η νέκρωση της.

γ) Πολιτικός μας στόχος είναι ο παραγόμενος από την ενέργεια των ΑΠΕ πλούτος στη χώρα μας, να μείνει στη χώρα, να μοιράζεται σε όσους περισσότερους γίνεται και όχι να περνάει στις τσέπες λίγων μεταφέροντάς τον στο εξωτερικό.

δ) Τονίζουμε ότι μέσα στην κρίση και με καθημερινές μειώσεις των οικογενειακών εισοδημάτων από διάφορες οριζόντιες και κάθετες περικοπές, η απόφαση του Υφυπουργού ακυρώνει την προσδοκία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών για ενίσχυση του εισοδήματος τους μέσω παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στην στέγη τους, μεταφέροντας αυτά τα εισοδήματα στις τσέπες λίγων και μη εχόντων σχέση με τις Α.Π.Ε., εισοδήματα που προέρχονται από την χρήση Α ‘ύλης (Ήλιος) που ανήκει σε όλους μας.

ε) Η σύσφιξη σχέσεων των επαγγελματιών του χώρου μας και η κοινή και δυναμική εκπροσώπηση τους αλλά και η υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων για όλα τα μέλη μας.

—Σχετικά με την υποτιθέμενη κερδοφορία της επένδυσης στα οικιακά φωτοβολταϊκά και μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις ο κ. Δράμαλης επισημαίνει:

α) Το κόστος Τραπεζικού δανεισμού, που σε μερικές περιπτώσεις φτάνει το 12%.

β) Το τελικό πραγματικό κόστος ενός οικιακού φωτοβολταϊκού είναι τουλάχιστον 40% υψηλότερο από το κόστος ενός επί εδάφους πάρκου και καταβάλλεται ΦΠΑ.

γ) Την μειωμένη λόγω θέσης και κατασκευής απόδοση ενός Οικιακού Φ/Β από ένα Πάρκο, λόγω προσανατολισμού και μειωμένων δυνατοτήτων ιδανικής κατασκευής.

δ) Το ανασφαλές επενδυτικό κλίμα στην χώρα μας, το οποίο επιτείνεται από διαρροές και πληροφορίες στο τύπο για φορολόγηση, νομοθετική αλλαγή των εγγυημένων τιμών κ.λπ., με αποτέλεσμα την χαριστική βολή στην αγορά των Οικιακών, αφού οδηγεί, όπως όλοι ξέρουμε από πρώτο χέρι, στην ματαίωση των όποιων σχεδίων μικροεπενδύσεων των Οικογενειών, αφού δεν είναι δελεαστικό πλέον το προσδοκώμενο αποτέλεσμα για πάρουν το ρίσκο.

Βασικοί στόχοι του συνδέσμου “Ήλιος”:

* Να τεθεί πάλι υπό συζήτηση το θέμα του «οικιακού» παραγόμενου ρεύματος.

*Επιδιώκουμε να πετύχουμε τη συναίνεση της πολιτείας στην ανεξαρτητοποίηση του κλάδου των «Οικιακών Φωτοβολταϊκών», ώστε να χαραχθεί μια νέα σταθερή και μακροπρόθεσμη πολιτική ανάπτυξης του κλάδου, προς όφελος της κοινωνίας και των χιλιάδων εργαζομένων στο χώρο μας.

*Συνεχίζουμε επίσημα και ανεπίσημα τις ενημερωτικές και διεκδικητικές επαφές μας με το σύνολο της Πολιτικής Ηγεσίας του Τόπου, με σκοπό την άσκηση πιέσεων προς την κυβέρνηση για την αλλαγή πολιτικής στον τομέα μας.

*Διαπιστώνουμε, συνεχώς, έλλειψη πραγματικής ενημέρωσης και μεροληπτική πληροφόρηση των πολιτικών και των πολιτών για τα ευεργετικά αποτελέσματα του κλάδου των «Οικιακών Φωτοβολταϊκών.

Ο κ. Δράμαλης κάνει λόγο για “μέγιστο θέμα αναξιοπιστίας του ελληνικού κράτους προς τους πελάτες-επενδυτές” και επισημαίνει πως θα εργαστεί προκειμένου οι επενδύσεις στα οικιακά φωτοβολταϊκά να ενσωματωθούν στα Πράσινα Ταμεία και στο ΕΣΠΑ.

econews

Σχόλια