Φωτοβολταϊκά: κατά της εισφοράς η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής – Τι λέει το ΥΠΕΚΑ

1
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κατά της επιβολής έκτακτης εισφοράς 25% -35% στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά τάσσεται η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρει πως “λαμβανομένου υπόψη ότι η επιβαλλόμενη εισφορά αποτελεί επέμβαση επί της περιουσιακής κατάστασης των επιβαρυνόμενων επιχειρήσεων, συνιστάμενη στη στέρηση ποσοστού 25% έως 35% των εσόδων τους για το χρονικό διάστημα επιβολής της εισφοράς, θα έπρεπε, ενδεχομένως, να προκύπτει από την Αιτιολογική Έκθεση το νομοσχεδίου ο λόγος για τον οποίο αποκλείσθηκε η εφαρμογή άλλων πλέον ήπιων μέτρων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, δηλαδή της αύξησης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όπως, επί παραδείγματι, της αύξησης της φορολογίας σε άλλα ενεργειακά προϊόντα ή της επιβολής ή αύξησης της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από άλλες πηγές, πλην των φωτοβολταϊκών σταθμών), ούτως ώστε να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας”.

Επίσης επισημαίνει η Επιστημονική Υπηρεσίας της Βουλής “η υπό ψήφιση εισφορά, ανεξαρτήτως του ότι δεν περιέρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνιστά ατεκμηρίωτη φορολογική επιβάρυνση, υπό την έννοια ότι δεν επιβάλλεται σε ανταπόδοση συγκεκριμένης υπηρεσίας παρεχομένης προς τους επιβαρυνόμενους με αυτή ή λόγω παροχής ειδικής ωφέλειας προς αυτούς.

Επίσης, σημειώνει ότι «εφόσον κριθεί ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οδηγούν, κατ’ αποτέλεσμα, σε μείωση του τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συμφωνηθεί συμβατικώς μεταξύ των επιβαρυνόμενων επιχειρήσεων και του εκ του νόμου μοναδικού αντισυμβαλλομένου τους θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστούν και επέμβαση του νομοθέτη σε υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, η οποία θίγει την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, ως ειδικότερης εκδήλωσης της αρχής της οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας».

Τέλος, η Επιστημονική Υπηρεσίας της Βουλής επικαλούμενη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρει ότι “κατά το μέτρο που η επιβολή φορολογίας αποτελεί επέμβαση στην περιουσία του προσώπου, η σχετική ρύθμιση πρέπει να αποτελεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την έννοια της ύπαρξης αναλογίας μεταξύ χρησιμοποιουμένων μέσων και επιδιωκομένων σκοπών. Ως εκ τούτου, επιβολή φορολογικής υποχρέωσης που συνιστά υπερβολικό βάρος για τα πρόσωπα που βαρύνονται με αυτήν ή κλονίζει ριζικώς την οικονομική τους κατάσταση, αντίκειται στην ΕΣΔΑ”.

Στην απόφαση για επιβολή εισφοράς στα φωτοβολταϊκά διαμαρτύρονται δεκάδες βουλευτές τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως από την επαρχία, οι οποίοι εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους και ζητούν την αλλαγή των προβλεπόμενων διατάξεων.

—Τι λέει το ΥΠΕΚΑ για το «χαράτσι»

Ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο παραθέτει τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στα μέτρα για την κάλυψη του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ διένειμε αργά χθες το βράδυ στους δημοσιογράφους το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

Μείωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ

Ο τομέας της ενέργειας αντιμετωπίζει και αυτός, με ιδιαίτερη σφοδρότητα από το τέλος του 2011, τις συνέπειες της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης της πρόσφατης ιστορίας της χώρας μας.

Ειδικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η κατάσταση επιδεινώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού, που διαχειρίζεται ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) και μέσω του οποίου αποζημιώνονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ανέρχεται σήμερα περίπου στα 370 εκ. € και βαίνει αυξανόμενο. Η δεινή αυτή κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, με σημαντικές τομές και πρωτοβουλίες.

Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πρωτοφανούς οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, έχει ήδη λάβει και εισηγείται τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων που αφορούν στους διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος ως τώρα

Συγκεκριμένα, το ελληνικό δημόσιο έχει συνεισφέρει με πολλούς τρόπους στη μείωση των ελλειμμάτων, όπως με:

* Δικαιώματα από δημοπρασίες ρύπων: Από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο 2012 έχουν συγκεντρωθεί 120 εκατ. ευρώ και αναμένονται και άλλες δημοπρασίες μέχρι τέλους του έτους, που υπάρχει αισιοδοξία να αποδώσουν επιπλέον 30-35 εκατ. ευρώ περίπου. Τα δικαιώματα από τις δημοπρασίες πάνε όλα στον Ειδικό Λογαριασμό.

* Έσοδα από το τέλος στη λιγνιτική παραγωγή 2 ευρώ / MWh που έχει συγκεντρώσει περίπου 25 εκατ. ευρώ από το Φλεβάρη έως τον Σεπτέμβριο του 2012

* Επιπλέον, με την από 1ης Αυγούστου 2012 απόφαση της Ρ.Α.Ε. προβλέφθηκε η μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ), μέσω του οποίου συνεισφέρουν και οι καταναλωτές στον Ειδικό Λογαριασμό. Ειδικότερα, για το 2011 το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. έδωσε έσοδα ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2012 αναμένονται ακόμα περισσότερα μετά την απόφαση της ΡΑΕ.

Στην ίδια κατεύθυνση:

*έγινε εύλογη μείωση των εγγυημένων τιμών πώλησης για τους νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, στην οποία αντικατοπτρίζεται η ραγδαία και συνεχής μείωση του κόστους κατασκευής των εν λόγω συστημάτων.

*αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης, λόγω επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων αναλογίας ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων.

*αποφασίστηκε η διάθεση του 25% του τέλους υπέρ ΕΡΤ – εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το νόμο, που δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα- για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού.

Νέα μέτρα – προαπαιτούμενα

Πέραν της αναγκαιότητας λόγω των ανυπολόγιστων συνεπειών για την οικονομία, η αντιμετώπιση του τεράστιου ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ αποτελεί και ένα από τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εισήχθησαν στο πολυνομοσχέδιο με τα “prior actions” οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Γενικές Κατευθύνσεις των μέτρων

*Η απόδοση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά παραμένουν υψηλές και ελκυστικές για τους ενδιαφερόμενους.

*Η εισφορά επιβάλλεται υπέρ του ίδιου του Ταμείου των επενδυτών και θα γίνεται μέσω συμψηφισμού.

*Τα οικιακά φωτοβολταϊκά, λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα ως ένα επιπλέον έσοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, έχουν εξαιρεθεί τόσο από την αναστολή για νεοεισερχόμενες επενδύσεις όσο και από την εισφορά.

*Δεν υπάρχει εισφορά για όσους έχουν κλειδώσει τιμή μετά τον Αύγουστο του 2012, με τις νέες δηλαδή μειωμένες εγγυημένες τιμές

*Το αρχικό προαπαιτούμενο με στενότερο χρονικό ορίζοντα μηδενισμού μάλιστα του ελλείμματος και όχι σταδιακής μείωσης, προέβλεπε πολύ σκληρότερα μέτρα (αναδρομική περικοπή feed in tariffs, μείωση ενέργειας που αγοράζει το σύστημα από φ/β, υψηλότερα ποσοστά εισφοράς)

*Η θεσμοθέτηση του «κλειδώματος» της επιδοτούμενης τιμής με την ηλέκτριση του έργου και όχι με την υπογραφή σύνδεσης, βοηθούν στην εκκαθάριση του συστήματος από αδρανείς άδειες επιτυγχάνοντας:

-Την προώθηση και υλοποίηση των υγιών επενδύσεων.

-Αποσυμφορίζουν τον τεχνητό κορεσμό των δικτύων.

-Αποτρέπουν το παρεμπόριο αδειών με την κατάργηση της «υπεραξίας» των κλειδωμένων τιμών σε παλαιότερο χρόνο.

-Συνδέουν άμεσα το κόστος της επένδυσης με το ύψος της εγγυημένης τιμής.

*Η υποχρέωση των Διαχειριστών να υλοποιούν τα έργα σύνδεσης εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η πρόβλεψη για την προστασία των επενδυτών σε αντίθετη περίπτωση, ενισχύει το επενδυτικό περιβάλλον και προστατεύει από αδιαφανείς διαδικασίες.

* Με το σύνολο των μέτρων του ΥΠΕΚΑ, αποφεύχθηκε υπέρογκη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ στον τελικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και μειώθηκε σε μόλις 1ευρώ/μήνα μεσοσταθμικά για τον τυπικό οικιακό καταναλωτή, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ).

Παραμένουν ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των επενδυτών σε φ/β παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία:

– εγγυημένο εισόδημα για 20 και 25 χρόνια από το ελληνικό κράτος, δηλ. τους Έλληνες πολίτες, την ώρα που ο ελληνικός λαός βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση στη σύγχρονη ιστορία του με μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματά του.

– άμεση προτεραιότητα και αγορά του συνολικού «προϊόντος» που πουλάνε καθημερινά για 20 ή 25 χρόνια.

– Οι επενδυτές φωτοβολταϊκών εξαιρούνται ακόμα και του 3% προς τους ΟΤΑ, που είναι αναγκασμένοι να καταβάλλουν οι επενδυτές σε όλες τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ.

– Όπως και οι ίδιοι παραδέχονται οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί δεν είναι αντίστοιχες της απόδοσης της επένδυσης ούτε των στόχων.

– Η εισφορά δεν αφορά σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. αιολικά, βιομάζα) γιατί το κόστος κατασκευής τους παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα οι εγγυημένες τιμές που απολαμβάνουν είναι χαμηλές. Επιπλέον, η διείσδυσή τους είναι σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους, ενώ αντίθετα στα φ/β έχουν σχεδόν ξεπεραστεί.

Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Ανάλογα μέτρα, που στοχεύουν στη στήριξη και τον εξορθολογισμό των εγχώριων αγορών, έχουν ήδη ληφθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς αντίστοιχα προβλήματα έχουν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ασχέτως της γενικότερης οικονομικής τους κατάστασης. (όπως η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία).

Αποτέλεσμα

Οι αποφάσεις αυτές σε συνδυασμό με τις προηγούμενες του Αυγούστου και επόμενες που θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή, αλλά και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη δανειοδότηση του ΛΑΓΗΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και  τις προσπάθειες που γίνονται για την αποδέσμευση των λογαριασμών των Energa και Hellas Power, αποκαθιστούν σταδιακά τη ρευστότητα στην αγορά ενέργειας και αντιμετωπίζουν άμεσα τη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα.

Προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της εγχώριας αγοράς και η προστασία του τελικού καταναλωτή».

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Δεν γίνεται σαφές, ούτε καν θίγεται ο τρόπος, με τον οποίο καταστάθηκε ελλειματικός τα τελευταία χρόνια ο Ειδικός Λογαριασμός του πρώην ΔΕΣΜΗΕ-νυν ΛΑΓΗΕ. Δεχόμαστε χωρίς επεξήγηση το «κακό» που βρήκε τα Φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ, ως δεδομένη συνέπεια της Κρίσης (βαρεθήκαμε πια να ακούμε και να αναπαράγουμε τη λέξη).
    Με χαρά και άσβεστο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη γραπτή και επαρκώς τεκμηριωμένη επεξήγηση του Υφυπουργού.

Comments are closed.