Φωτοβολταϊκά: απόσυρση των «καταστροφικών ρυθμίσεων» ζητά η αγορά

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την έντονη αντίθεσή τους στα νέα μέτρα για τα φωτοβολταϊκά που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εκφράζουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι Σύνδεσμοι για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και συγκεκριμένα ο ΕΣΗΑΠΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ), η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), ο ΕΣΜΥΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών) και η ΕΛΛΕΒΙΟΜ (Ελληνική Εταιρεία Βιομάζας).

Ειδικά για την έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά τα νέα μέτρα προβλέπουν ότι:

-Τα ποσοστά της εισφοράς ορίζονται σε 25% για τους φ/β σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31/12/2011.

-Σε 35% για τους φ/β σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1 Ιανουαρίου του 2012 με επιδοτούμενη τιμή μεγαλύτερη από εκείνη του Φεβρουαρίου 2012.

-Σε 29% για τους φβ συνδέθηκαν το 2012 και πήραν τιμή μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 2012.

Αντίθετα η εισφορά δεν επιβάλλεται στους σταθμούς που έχουν πάρει τιμή μετά τις 9 Αυγούστου 2012, ενώ εξαιρούνται της εισφοράς τα οικιακά φ/β.

(Διαβάστε εδώ αναλυτικά τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για την έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά).

Οι Σύνδεσμοι ζητούν από την κυβέρνηση να αποσύρει τις ρυθμίσεις και να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας που πλήττει την ενεργειακή αγορά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Συνδέσμων:

Οι προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιβολή έκτακτης εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των φωτοβολταϊκών σταθμών βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους τους Συνδέσμους μας για μια σειρά ουσιαστικών και σημαντικών λόγων που σχετίζονται με την ομαλή και βιώσιμη λειτουργία  της αγοράς και την αξιοπιστία της χώρας.

Συνοπτικά οι ρυθμίσεις:

1) Είναι μονομερείς και έχουν σαφώς αναδρομικό χαρακτήρα, γεγονός που πλήττει άμεσα, σε μια κρίσιμη φάση την εμπιστοσύνη στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας

2) Δεν συνοδεύονται από ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε από ένα συνεκτικό πλαίσιο λύσης του προβλήματος του ελλείμματος του Λογαριασμού Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ που να πείθει για τη βιώσιμη αντιμετώπισή του

3) Δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της ηλεκτρικής αγοράς, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την άρση των απίθανων στρεβλώσεων που οδηγούν σε τεχνητή υπερτίμηση του ΕΤΜΕΑΡ και διαιωνίζουν τα ελλείμματα

4) εν προβλέπουν τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα με αποτελεσματικό και συγκεκριμένο τρόπο, με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας των επιχειρήσεων που δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ταμειακά τα δάνειά τους εξ αιτίας της εισφοράς

Με βάση τα ανωτέρω, η Κυβέρνηση οφείλει:

1) να αποσύρει τις αποσπασματικές αυτές ρυθμίσεις,

2) να εντάξει, σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τις Α.Π.Ε. σε ένα συνολικό σχέδιο για την αναδιοργάνωση  της ηλεκτρικής αγοράς και την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας και του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ,

3) να απόσχει από κάθε άλλη ενέργεια ή ανακοίνωση που δυσχεραίνει  την ήδη προβληματική επιβίωση και πλήττει τις όποιες εναπομένουσες προοπτικές ανάπτυξης των Α.Π.Ε., όπως είναι η φημολογούμενη νέα απαίτηση για εγγυοδοσία.

Σχόλια