Τα φωτοβολταϊκά καταπολεμούν την ανεργία

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σημαντική είναι η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε έκθεση που δημοσίευσε ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Solar Foundation που εδρεύει στην Ουάσιγκτον μεταξύ Σεπτεμβρίου 2011 και Σεπτεμβρίου 2012 δημιουργήθηκαν 13.872 νέες θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να ανέρχεται σε 13,2%.

Το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της αμερικανικής οικονομίας ήταν 2,3%, ενώ στον ανταγωνιστικό κλάδο των ορυκτών καυσίμων, οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 3,77%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 3.857 δουλείες κατ’ απόλυτο νούμερο.

Η ενίσχυση της απασχόλησης στα φωτοβολταϊκά αποδίδεται στη μείωση των τιμών του εξοπλισμού, σε πρακτικές όπως το ηλιακό λήζινγκ, αλλά και οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τον κλάδο.

econews

Σχόλια