Απορρίμματα: τι προβλέπει ο σχεδιασμός του ΥΠΕΚΑ

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Δημιουργία συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων ή υπολειμμάτων και ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με χωριστή συλλογή αποβλήτων προβλέπει ο σχεδιασμός του ΥΠΕΚΑ για τα απορρίμματα.

Όπως δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης “τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση και επεξεργασία), με στόχο τη μείωση του λεγόμενου βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται τελικά σε υγειονομική ταφή και την ανάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών”.

“Κύριοι στόχοι του σχεδιασμού αυτού, είναι η προώθηση προγραμμάτων διαλογής των αστικών στερεών αποβλήτων στην πηγή και η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας, μετά από επεξεργασία των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων με την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών αυτών” συνέχισε ο κ. Καλαφάτης και πρόσθεσε ότι “η επιλογή δηλαδή της κατάλληλης μεθόδου διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων ανήκει στους κατά τόπους Φορείς Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τους γνωστούς πλέον εδώ και ενάμισι χρόνο ΦοΔΣΑ και είναι σε συμφωνία με το Περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της κάθε Περιφέρειας”.

Μάλιστα, η “ανακύκλωση υψηλής ποιότητας” και καθιερώνει τη χωριστή συλλογή αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμένο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υφυπουργό, εκπονείται το Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων για την εξάλειψη της λειτουργίας χώρων ανεξέλεγκτης διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) για τους οποίους η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το 2005 στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρότι η χώρα μας δεν έχει συμμορφωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο διατίθενται επιπλέον 70 εκατ. Ευρώ και συνολικά 370 εκατομμυρίων Ευρώ στο πλαίσιο της λειτουργίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡΑΑ).

econews

Σχόλια