Νερό: νέα πολιτική τιμολόγησης – Αύξηση του κόστους άρδευσης

0
29

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στη δημιουργία μιας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων, κατά το πρότυπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, προχωρούν μέχρι το τέλος του χρόνου τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Η δημιουργία της κρίνεται αναγκαία λόγω της επικείμενης ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, προκειμένου να αναλάβει για λογαριασμό της Πολιτείας τον έλεγχο τήρησης της τιμολογιακής πολιτικής που θα συμφωνηθεί, τους ελέγχους ποιότητας και της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των ιδιωτών που θα τις αποκτήσουν.

Το πιθανότερο είναι η νέα αρχή να συγχωνευθεί με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η οποία εν τω μεταξύ προετοιμάζει την αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής για τη χρήση του νερού για άρδευση, ύδρευση και βιομηχανία, όπως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία.

Οι βασικές αρχές για τη χάραξη της νέας πολιτικής τιμολόγησης του νερού που, κατά την κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να ενσωματώνουν το κόστος απόκτησής του, αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του 2013.

Εκτιμάται ότι η συσχέτιση κόστους – οφέλους θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του νερού που προορίζεται για άρδευση.

Σχόλια