Φωτοβολταϊκά: η διαφοροποίηση προϊόντος «κλειδί» για την επιβίωση στον κλάδο

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η διαφοροποίηση του προϊόντος γίνεται ο υπ’αριθμόν ένα παράγοντας κερδοφορίας των κατασκευαστών φωτοβολταϊκού εξοπλισμού, σύμφωνα με έκθεση της Lux Research.

Παράλληλα, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι κατασκευαστές με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού.

Η έκθεση της Lux Research με τίτλο “Turning Lemons into Lemonade: Opportunities in the Turbulent Photovoltaic Equipment Market” αναλύει τις δυνατότητες κερδοφορίας για κατασκευαστές που πλήττονται από την υπερπροσφορά στα φωτοβολταϊκά, καθώς οι πωλήσεις συρρικνώνονται και τα περιθώρια κέρδους στενεύουν επικίνδυνα.

Η αναλύτρια που συνέταξε την έκθεση, Φατίμα Τουρ, αναφέρει πως παρά τον χαμηλό βαθμό εκμετάλλευσης του πάγιου εξοπλισμού το 2012 -55% για φωτοβολταϊκά κρυσταλλικού πυριτίου, 70% για στοιχεία καδμίου-τελλουρίου (CdTe) και 80% για φωτοβολταϊκά στοιχεία δισεληνοϊνδιούχου χαλκού (CIGS)- υπάρχουν ευκαιρίες κερδοφορίας.

Η Τουρ αναφέρει πως οι κατασκευαστές συμβατικών στοιχείων, γκοφρετών και κυττάρων πολυκρυσταλλικού πυριτίου με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναβάθμισης του παγίου παραγωγικού εξοπλισμού τους , παρά το οικονομικό κόστος που αυτό συνεπάγεται, προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και να επιβιώσουν.

Οι ευκαιρίες που προβάλλει η Τουρ έχουν να κάνουν με τρόπους μείωσης του κόστους ανάπτυξης των στοιχείων μονοκρυσταλλικού πυριτίου κατά 40%, τις οικονομίες κλίμακας στην ανάπτυξη των τεχνολογιών CdTe και CIGS, την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών που συνδυάζουν νέα υλικά στις συμβατικές τεχνολογίες (όπως αρσενίδιο του γαλλίου), αλλά και την εισαγωγή άλλων τεχνολογιών μείωσης κόστους κατά την παραγωγική διαδικασία.

—Οι ηγέτες της αγοράς

Όσον αφορά στην αγορά, η Γερμανία παραμένει κυρίαρχη με τους μισούς από τους δέκα κορυφαίους κατασκευαστές να εδρεύουν εκεί, ενώ Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ διακρίνονται στην έρευνα και ανάπτυξη και στα φωτοβολταϊκά λεπτού υμενίου (thin film).

Παρόλα αυτά, η ηγετική θέση της Γερμανίας θεωρείται επισφαλής εξαιτίας του “φθηνού” ανταγωνισμού από την Κίνα.

Οι δέκα κορυφαίοι κατασκευαστές είναι οι εξής σύμφωνα με τη Lux Research: Applied Materials (ΗΠΑ), GT Advanced Technologies (ΗΠΑ), NPC Incorporated (Ιαπωνία), ULVAC (Ιαπωνία), Meyer Burger/Roth & Rau (Ελβετία/Γερμανία), Schmid (Γερμανία), RENA (Γερμανία), Manz (Γερμανία), Centrotherm (Γερμανία) και CETC-48 (China).

econews

Σχόλια