"Ναι" στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική με όρους περιβαλλοντικής προστασίας λέει το CISD

5
128

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανακοίνωση-παρέμβαση με αφορμή την κοινωνική ένταση που σημειώνεται στη Χαλκιδική με αφορμή τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στην περιοχή Σκουριές εξέδωσε το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD).

Στην ανακοίνωση που συνυπογράφουν η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μαργαρίτα Καραβασίλη και η γενική γραμματέας Μαρία Βιτωράκη γίνεται λόγος για «εγκλωβισμό μερίδας πολιτών» που αντιδρά σε επιλεκτική πληροφόρηση και για ανάγκη αποκατάστασης του δημοσίου διαλόγου από το ΥΠΕΚΑ.

Το CISD διαχωρίζει επίσης το τρέχον σχέδιο από παλαιότερα που άφησαν ανοιχτές περιβαλλοντικές “πληγές” στην περιοχή. Μάλιστα αναφέρει ότι “οι ορυκτοί φυσικοί πόροι είναι μια απαραίτητη συνιστώσα για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την ποιότητα ζωής, που δεν νοείται να ακυρωθεί από καμιά μεμονωμένη σκοπιμότητα” και καλεί το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει στην ορθή ενημέρωση των πολιτών, αλλά και στο σεβασμό μέχρι κεραίας των περιβαλλοντικών όρων που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό.

Αναλυτικότερα, το CISD αναφέρει:

“Το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη παρακολούθησε με ιδιαίτερη ανησυχία την αυξανόμενη κοινωνική ένταση στην περιοχή της Ανατολικής Χαλκιδικής, ένταση που κορυφώθηκε την Κυριακή, 21 Οκτωβρίου με βίαιες συγκρούσεις και συλλήψεις, εξαιτίας αντίδρασης μερίδας πολιτών στην έναρξη υλοτόμησης τμήματος του δάσους στις Σκουριές, που αποτελεί μέρος της υποδομής του έργου ενός επενδυτικού σχεδίου εξόρυξης χρυσού από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»

Αφού μελέτησε το ιστορικό, τις ανακοινώσεις των οργανώσεων πολιτών, τα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), στην οποία βασίστηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), την Απόφαση 348/2012 του Τμήματος Αναστολών του ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων κατοίκων της περιοχής κατά της υλοτόμησης και, τέλος, αφού παρακολούθησε τα πρόσφατα γεγονότα, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τη βία, από όπου και αν προέρχεται.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ κάθε προσπάθεια βίαιης διαχείρισης κοινωνικών αντιπαραθέσεων, από όποια πλευρά και αν προέρχονται, που οδηγούν σε αμοιβαίους προπηλακισμούς, τραυματισμούς και άλλες ακραίες πράξεις, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την προσωπικότητα αλλά και την ζωή ανθρώπων.

ΘΕΩΡΕΙ ότι, η Πολιτεία οφείλει, με ευθύνη της Κυβέρνησης και των οργάνων της, να διασφαλίζει την τήρηση της τάξης και του νόμου, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα του Πολίτη στην ελευθερία της έκφρασης.

ΕΚΤΙΜΑ ότι η δυναμική και -ενίοτε- βίαιη αντίδραση πολιτών (που στήνουν μπλόκα, καταστρέφουν ή επιτίθενται) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δημοκρατική πρακτική, όποια και αν είναι τα αίτια των κοινωνικών διεκδικήσεων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι:
§ η κατάσταση στην Χαλκιδική, όπως έχει διαμορφωθεί, οφείλεται στην παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης των κατοίκων προς την Πολιτεία και ειδικότερα προς τους αδειοδοτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, γιατί με ευθύνη της διοίκησης δεν προστατεύθηκαν στο παρελθόν από τις επιπτώσεις παρόμοιων (εξορυκτικών) δραστηριοτήτων, που πραγματοποιήθηκαν με περιβαλλοντικά απαράδεκτο τρόπο αφήνοντας ανοικτές πληγές στο περιβάλλον της περιοχής, πληγές που ακόμα αιμορραγούν.

§ η κοινωνική ένταση στη Χαλκιδική, οφείλεται επιπλέον στην έλλειψη αντικειμενικής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης για το επενδυτικό σχέδιο, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και τα αναμενόμενα οφέλη για την τοπική κοινωνία που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας (ΕΦΟΣΟΝ το έργο υλοποιηθεί με τους όρους εκείνους που θα εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα).

§ Οι κάτοικοι της περιοχής, εγκλωβισμένοι σε επιλεκτική πληροφόρηση, επέλεξαν από την πρώτη στιγμή την μετωπική σύγκρουση, τόσο με την εταιρεία, όσο και με τους μηχανισμούς της διοίκησης, αρμόδιους για την αδειοδότηση του έργου, διαμορφώνοντας έτσι μια κατάσταση κοινωνικής πόλωσης, η οποία οδήγησε, από το 2010, ακόμη και στην άρνηση να συμμετέχουν στον ανοικτό, δημόσιο διάλογο μεταξύ της διοίκησης και όλων των εμπλεκομένων που προτάθηκε από το ΥΠΕΚΑ.

§ το ΥΠΕΚΑ, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι φάνηκε στην αρχή διατεθειμένο να αναπτύξει τον δημόσιο διάλογο, υπαναχώρησε χωρίς επαρκή εξήγηση αφήνοντας ελεύθερο πεδίο για την καλλιέργεια και εκδήλωση ακόμα μεγαλύτερης δυσπιστίας και αντιδράσεων.

ΘΕΩΡΕΙ ότι αν, εξαρχής, είχε στηριχθεί και περιφρουρηθεί ο δημόσιος διάλογος, τόσο από τη Διοίκηση, όσο και από την τοπική κοινωνία, η εξέλιξη του θέματος θα μπορούσε να ήταν τελείως διαφορετική σήμερα! Η τοπική κοινωνία δεν θα είχε εγκλωβιστεί από τις αρχικές αρνητικές θέσεις μιας μερίδας κατοίκων και θα είχε αποφευχθεί ο εντεινόμενος κατακερματισμός του κοινωνικού ιστού, που υφίσταται ήδη τις συνέπειες της πολύχρονης απουσίας σοβαρών παραγωγικών δραστηριοτήτων, της εγκατάλειψης της υπαίθρου, της ανεργίας, αλλά και της έλλειψης κάθε δημοκρατικής διαδικασίας στη λήψη αποφάσεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ότι η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται, με τρόπο αξιόπιστο και ουσιαστικό, την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Πολιτών επί προβλεπόμενων έργων και δραστηριοτήτων, που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων (σε εφαρμογή της Συνθήκης του Aarhus και των σχετικών κοινοτικών οδηγιών), ώστε να αποφεύγονται θλιβερά φαινόμενα, ανάλογα με αυτά της Χαλκιδικής.

ΚΑΛΕΙ την τοπική κοινωνία, τους φορείς πολιτών, τους επιστήμονες που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που απασχολούν την ευρύτερη ελληνική κοινωνία:

§ Συμφωνούν ότι η Ελλάδα (ιδιαίτερα σε μια εποχή που θα πρέπει να δώσει λύσεις ανάπτυξης και απασχόλησης του πληθυσμού), πρέπει να αποφασίσει με συντεταγμένο τρόπο, μέσω ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων εγχώριων ορυκτών πόρων;

Αν η απάντηση είναι «ναι» τότε γιατί αποκλείουν τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή τους;

§ Παραδέχονται ότι η δυναμική και -ενίοτε- βίαιη ακύρωση στην πράξη ενός έργου από πολίτες που στήνουν μπλόκα και προσπαθούν με όλα τα δυνατά μέσα να καθυστερήσουν την υλοποίηση των εργασιών δεν είναι δημοκρατική;
Αυτοί οι πολίτες που αντιδρούν με δυναμικές κινητοποιήσεις εκφράζουν το σύνολο ή μόνο μια μερίδα (και ποιου μεγέθους) της τοπικής κοινωνίας; Ποιο είναι το μέγεθος της μερίδας της τοπικής κοινωνίας που αποδέχεται την συγκεκριμένη εξορυκτική δραστηριότητα;

§ Είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν σε ένα -έστω και καθυστερημένο- δημόσιο διάλογο που θα φωτίσει όλες τις πτυχές και θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη, της διοίκησης και της εταιρείας;

§ Είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν με τις δικές τους δυνάμεις στην συγκρότηση ενός ανεξάρτητου επιστημονικού μηχανισμού παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου με στόχο την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, που θα εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης;

ΚΑΛΕΙ την Κεντρική Διοίκηση (ΥΠΕΚΑ) να απαντήσει για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να διαχειριστεί και να επιλύσει το πρόβλημα:

§ Προτίθεται να προχωρήσει έστω και καθυστερημένα στην αντικειμενική και ολοκληρωμένη ενημέρωση που «οφείλει» στους κατοίκους;

§ Μπορεί να εγγυηθεί με τρόπο αξιόπιστο και ουσιαστικό ότι θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η ΑΕΠΟ(Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) του έργου, ως έχει, καθώς και όλες οι τεχνολογίες αιχμής (state of the art) που προβλέπονται για την διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας;

§ Εγγυάται την ενδυνάμωση των μηχανισμών περιβαλλοντικής επιθεώρησης και ελέγχου, ώστε να ισχυροποιηθεί η συμμόρφωση των εγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων με την περιβαλλοντική νομοθεσία κυρίως εκείνων που δυνητικά έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως οι εξορυκτικές δραστηριότητες;

§ Εγγυάται ότι θα συνεργαστεί με τον ανεξάρτητο φορέα παρακολούθησης του έργου, όπου θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών;

§ Εγγυάται τη θεσμική κατοχύρωση της απόδοσης, στην τοπική κοινωνία, χρηματικών ή άλλων εγγυήσεων εκ μέρους της εταιρείας για την υλοποίηση έργων που θα διασφαλίσουν την τοπική αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και μετά την μεταλλευτική περίοδο;

ΕΚΤΙΜΑ, (λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών ανάκαμψης του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου στη χώρα μας):

§ ότι είναι απολύτως αναγκαία μια ανοικτή συζήτηση για το μείζον ζήτημα της χρήσης και αξιοποίησης του φυσικού και ορυκτού μας πλούτου, με την συνεκτίμηση αφενός της αυξανόμενης ζήτησης, χρήσης και εκμετάλλευσης των ορυκτών, αφετέρου της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης και της επείγουσας ανάγκης οικονομικής και βιοτικής ανάκαμψης

§ ότι είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή η χώρα να στραφεί συστηματικά προς βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης που επιδιώκεται σε πλανητικό, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπου η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική ευθύνη και η οικονομική ανάπτυξη θα συμβαδίζουν προς όφελος της.

§ ότι οι ορυκτοί φυσικοί πόροι είναι μια απαραίτητη συνιστώσα για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την ποιότητα ζωής, που δεν νοείται να ακυρωθεί από καμιά μεμονωμένη σκοπιμότητα”.0

—Επιστολές του ΥΠΕΚΑ

Εντωμεταξύ, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με αλληλογραφία του προς το Δασαρχείο της Αρναίας, και “προκειμένου να τερματιστεί η παραφιλολογία” όπως χαρακτηρίζεται, που υπήρξε μέσω διασποράς παραπλανητικών πληροφοριών, το ΥΠΕΚΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα δυο έγγραφα της ΓΓΕΚΑ (28/9 και 4/10/12) προς τη Γενική Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Όπως αποσαφηνίζεται και από την αλληλογραφία, οι δυο επιστολές της Γενική Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποτελούν απάντηση σε αιτήματα της Γενικής Δ/νσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Με τις εν λόγω επιστολές, η ΓΓΕΚΑ διευκρίνισε την προβλεπόμενη στο Νόμο διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να παρακαμφθεί, ούτε και να παρερμηνευθεί από οποιονδήποτε (Δημόσια Αρχή, ή ιδιώτη).

Όπως αναφέρεται στην επιστολή της 4ης Οκτωβρίου “οι απαιτούμενες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων σας εκτάσεις επέμβασης του έργου είναι όμοιες με τις περιγραφόμενες στην εγκεκριμένη ΜΠΕ. Ορίζονται δε σαφώς στην ανωτέρω Απόφασή μας ως εξής:

«Η έκταση επιφανείας του χώρου του μεταλλείου, του εργοστασίου εμπλουτισμού και των εγκαταστάσεων απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων στην περιοχή Σκουριών είναι 1.788 στρέμματα και καθορίζεται από τα όρια των εργοταξίων, έργων και εγκαταστάσεων που φαίνονται στα Σχέδια ε.α-1 και ε.α-2 της συνημμένης μελέτης. Στο Σχέδιο ε.α-2 της συνημμένης μελέτης φαίνεται και το όριο της συνολικής εκτάσεως επέμβασης 3.061 στρ. του Μεταλλευτικού Έργου Σκουριών με όλα τα αναγκαία συνοδά του έργα.»

Επικουρικά, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική και μεταλλευτική νομοθεσία και νομολογία επιβάλλεται όλες οι αδειοδοτικές και εγκριτικές πράξεις ενός μεταλλείου να συμφωνούν με το περιεχόμενο της Α.Ε.Π.Ο και της Μ.Π.Ε.

Επομένως, δεν υφίσταται κανένα περιθώριο διαφοροποίησης (αύξησης, μείωσης, μετατόπισης) των εκτάσεων επέμβασης του έργου κατόπιν της έκδοσης της ΑΕΠΟ με τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών αρμοδιότητάς μας, ούτε με τα προσαρτήματα που υπολείπονται, ούτε με τις τυχόν μεταγενέστερες συμπληρώσεις-τροποποιήσεις τόσο αυτών όσο και των βασικών κεφαλαίων της κύριας μελέτης”.

econews

5 Σχόλια

 1. Ας μας απαντησει η κα.Μαργαριτα:
  1ον.Γιατι εφυγε και δεν ξαναγυρησε στη Χαλκιδικη για να κανει διαβουλευση με τους κατοικους και τους τοπικους φορεις, οταν ηταν Γ.Γ του ΥΠΕΚΑ;
  2ον.Μπορει να υπαρχει εμπιστοσυνη προς την πολιτεια και ειδικωτερα προς τους ελεγκτικους μηχανισμους του κρατους για την τιρηση των περιβαλλοντικων ορων της ΑΕΠΟ για την ανοιχτη εξορυξη των μεταλλευματων χρυσου,οταν εχουν ζησει προσφατα παρομοιες καταστασεις στην υπογεια εξορυξη των θειουχων στην Στρατονικη; Πού ειναι κα, Καραβασιλη ο «Μετροποντικας» που θα καταργουσε τα εκρικτικα στις στοες κατω απο τα σπιτια της Στρατονικης; Ηταν αυτο ο υπ.αρθ. 1 ορος της ΑΕΠΟ για τις υπογειες δραστηριοτητες της ιδιας εταιρειας; Γιατι σαν ΥΠΕΚΑ το κανατε γαργαρα; Ποιος θα σας πιστεψει τωρα οτι δεν θα χρησιμοποιηθει κυανιο στην επεξεργασια των χρυσοφορων μεταλλευματων;
  2ον. Γιατι σαν ΥΠΕΚΑ δεν φροντισατε να συνταχθει μια συγκριτικη μελετη για τις επιπτωσεις που θα εχει αυτη η δραστηριοτητα της επιφανειακης εξορυξης του χρυσου, στα αλλα επαγγελματα και δραστηριοτητες (τουρισμος,γεωργια,κτηνοτροφια,αλλιεια).Ποσες θεσεις εργασιας θα χαθουν απο τις δυσαρεστες επιπτωσεις αυτης της επενδυσης στα αλλα επαγγελματα;
  3.Γιατι δεν προτεινετε τοπικο δημοψηφισμα στην περιοχη ,αν νομιζετε οτι μια μειοψηφια μονο αντιδρα; Ιδου η Ροδος,,,,

 2. 1ον. Μετά από έντονες πολιτικές πιέσεις, σε κεντρικό & τοπικό επίπεδο, το ΥΠΕΚΑ υπαναχώρησε και δεν μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω τον ανοικτό, δημόσιο, διάλογο που εγώ είχα εισηγηθεί και υποσχεθεί στους κατοίκους (μιλώ για το 2010 όταν ήμουν Ειδική Γραμματέας με αρμοδιότητα τον έλεγχο – όχι την αδειοδότηση).

  2ον. Δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη προς την πολιτεία. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι ανύπαρκτοι, με εξαίρεση τους 30 Επιθεωρητές Περιβάλλοντος που τρέχουν σε όλη την Ελλάδα, χωρίς μέσα και υποστήριξη ! Ο «μετροπόντικα» ήταν υπ. αρθ. 1 όρος της παλαιότερης ΑΕΠΟ, η τήρηση της οποίας δεν έχει ελεγχθεί συνολικά. Για να εφαρμοστεί σωστά η νέα ΑΕΠΟ θα πρέπει να ελέγχεται διαρκώς το έργο, από την πρώτη στιγμή, γιατί ούτε και στον επενδυτή μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη!

  3ον. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται σε συγκριτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις στα άλλα επαγγέλματα. Ωστόσο, η περιοχή δεν γνωρίζει- χρόνια τώρα καμία άλλη σημαντική δραστηριότητα. Και γιατί να χαθούν θέσεις εργασίας; Ποιος και τι θα τις εμποδίσει; Μακάρι να υπάρχουν… που δυστυχώς δεν υπάρχουν.

  4ον. Πιστεύετε ότι σήμερα, με την πόλωση που υπάρχει και την δίκαιη αγανάκτηση των πολιτών είναι δυνατό να διεξαχθεί ένα δημοψήφισμα και με ποιους όρους… όταν δεν έχει ποτέ υπάρξει η αναγκαία ενημέρωση; Εμείς το επιδιώκουμε… αυτό είναι και το νόημα της Ανακοίνωσής μας!

 3. H διαβούλευση είχε σταμτήσει επειδή η εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ είχε πάει στη Χαλκιδική με ήδη διαμορφωμένη άποψη για το έργο. Υποστήριζε το έργο ήδη πριν γίνει η ΑΕΠΟ! Και όταν σταμάτησε αυτή η παρωδία διαβούλευσης, τό έργο πάγωσε από την τότε υπουργό περιβάλλοντος. Και ξεπάγωσε με τον υπουργό Παπακωνσταντίνου. Η κυρία Καραβασίλη πάντα ήταν υποστηρίκτρια της εταιρίας. Και τώρα λέει ότι αν είχε προχωρήσει η δήθεν διαβούλευση, τι θα είχε γίνει ακριβώς; Θα είχαν απλά πειστεί οι ιθαγενείς για τα καλά της εταιρίας;

 4. Δεν τα μάθατε σωστά, κύριε Σωτήρη Χ… ή δεν σας πληροφόρησαν σωστά !

  Καταρχήν δεν είχα καμία διαμορφωμένη άποψη, γιατί δεν γνώριζα καθόλου το θέμα. Ενημερώθηκα σταδιακά, μετά από πολλές επισκέψεις στην περιοχή και συναντήσεις μου με τις ομάδες πολιτών και όλους τους εμπλεκόμενους για όλες τις πτυχές του ζητήματος και τους υπαρκτούς φόβους για σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  Η διαβούλευση ματαιώθηκε μετά από ισχυρές πολιτικές (κομματικές) πιέσεις σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο κυρίως λόγω των επερχόμενων Καλλικρατικών εκλογών καθώς το θέμα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων αποτελούσε το μείζον ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Μου απαγόρευσαν μάλιστα να ξανά-επισκεφθώ τη Χαλκιδική…

  Ως εκ τούτου η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εξελίχθηκε κανονικά από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (που δεν ανήκε στην αρμοδιότητά μου) και δεν πάγωσε ούτε στιγμή… απλά δεν ολοκληρώθηκε η συγγραφή της παρά λίγες ημέρες μετά την αντικατάσταση της τ. Υπουργού, κας Μπιρμπίλη!

  Ποτέ δεν ήμουν υποστηρίχτρια καμίας εταιρείας, αλλά ο ρόλος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήταν – μέσω των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος – ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μετά τη λειτουργία κάθε έργου ή/και δραστηριότητας.

  Ωστόσο υποστηρίζω ότι ΑΝ είχε γίνει τελικά η ανοικτή, δημόσια, διαβούλευση, με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων μερών, όπως την είχαμε προγραμματίσει, και μάλιστα από μηδενική βάση και ανεξάρτητα της γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου… πολλά κρίσιμα ζητήματα θα είχαν πλήρως τεκμηριωθεί επιστημονικά και θα είχε αναπτυχθεί μια ισχυρότατη δυναμική με προτάσεις και θέσεις που θα μπορούσε ακόμη και να ανατρέψει την έκδοση της Άδειας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Και αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα και μάλιστα έξω από τις αρμοδιότητές μου, να κάνω !!!

  Φιλικά
  Μ. Καραβασίλη

 5. «Η Ειδική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ στη Φινλανδία με τα ” Χρυσωρυχεία Θράκης”!.»
  Μήπως αυτό είναι εξ ορισμού ασυμβίβαστο;
  http://kinisipoliton.wordpress.com/2011/03/30/%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BD%CE%BB/

Comments are closed.