Φωτοβολταϊκά: μικρή αύξηση ισχύος το Σεπτέμβριο – Τα μισά νέα Μεγαβάτ σε στέγες

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μικρή άνοδο καταγράφηκε στην εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών στο διασυνδεδεμένο σύστημα το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.

Αναλυτικότερα, το Σεπτέμβριο προστέθηκαν στο διασυνδεδεμένο σύστημα συνολικά 57,98 MW νέας ισχύος από φωτοβολταϊκά, εκ των οποίων τα 20,71 MW αφορούσαν φωτοβολταϊκά σε στέγες και τα υπόλοιπα 27,27 MW σε επίγεια συστήματα.

Πλέον στο διασυνδεδεμένο σύστημα υπάρχουν συνολικά 1.218,58 MW φωτοβολταϊκών (244,28 MW φωτοβολταϊκά σε στέγες και 974,3 MW σε πάρκα), ενώ το Σεπτέμβριο παρήχθησαν 127.731,76 Μεγαβατώρες ηλιακής ενέργειας. Η συνολική συμβολαιοποιημένη ισχύς ανέρχεται σε 2.832 Μεγαβάτ.

Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά επί στέγης παρήχθησαν 41.373 Μεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

econews

Σχόλια