Καύσιμα: φόροι και έλλειψη πολιτικής βούλησης ενισχύουν το λαθρεμπόριο λένε οι βενζινοπώλες – Οι προτάσεις της ΟΒΕ

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Για αναζωπύρωση της λαθρεμπορίας καυσίμων εξαιτίας της αύξησης των φόρων στα καύσιμα κάνει λόγο η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την εξάρθρωση πολυμελούς δικτύου διακίνησης ατελώνιστου ναυτιλιακού πετρελαίου σε πρατήρια.

Αναλυτικότερα, οι βενζινοπώλες αναφέρουν τα εξής:

“Οι αρχές μιλάνε για «διαφυγόντες φόρους και δασμούς» από τη δράση του κυκλώματος. Ωστόσο δεν αναφέρουν τίποτα για τις κοινωνικές ζημίες όπως οι τεράστιες ζημίες που έχουν υποστεί οι νόμιμοι επαγγελματίες βενζινοπώλες από την αφαίρεση του τζίρου ούτε οι τυχόν ζημίες που έχουν υποστεί τα οχήματα που χρησιμοποίησαν λαθραίο καύσιμο.

Οι συνέπειες του λαθρεμπορίου/παρεμπορίου δεν αφορούν μόνο τα δημόσια έσοδα αλλά πολλούς τομείς όπως:

· Η στρέβλωση της αγοράς καυσίμων.
· Ο αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος τόσο των βενζινοπωλών όσο και των επιχειρήσεων – καταναλωτών που λειτουργούν νομίμως.
· Η κλοπή των καταναλωτών.
· Η κλοπή φόρων και η μεταφορά των βαρών της φοροκλοπής στους νομίμως φορολογούμενους.
· Η νοθεία στα καύσιμα.
· Η ζημία στα οχήματα.
· Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
· Η επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι Λερναία Ύδρα για την πάταξη του οποίου απαιτούνται ταυτόχρονα πολιτικά και ελεγκτικά μέτρα.

Επισημάναμε πρόσφατα στη ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της Βουλής, στις 17/10/2012, ότι με την «επιμονή της κυβέρνησης να αυξήσει κατά 450% (!) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με όσα ίσχυαν στη περίοδο 15/10/2011 – 30/4/2012, (…) το λαθρεμπόριο θα γνωρίσει νέες ημέρες «δόξας» γιατί ισχύει η γνωστή ρήση ότι «είναι πολλά τα λεφτά…»! Λυπόμαστε που επιβεβαιωθήκαμε τόσο γρήγορα. Και αν τα ελεγκτικά όργανα δραστηριοποιούνταν πάντα με την ίδια ζέση, θα βλέπαμε πολλά κυκλώματα να εξαρθρώνονται.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές προς την κυβέρνηση ότι το λαθρεμπόριο δεν πρόκειται να παταχθεί αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων σε όλα τα στάδια, διαρκή ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των φορτίων με γεωγραφική και λογιστική καταγραφή της διαδρομής τους, από τα διυλιστήρια μέχρι τον καταναλωτή.

Ειδικότερα οι προτάσεις μας για την πλήρη πάταξη του λαθρεμπορίου κατατέθηκαν στη ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της Βουλής στη σχετική συζήτηση στις 7/3/2012 αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισροών εκροών καυσίμων σε όλα τα στάδια, διαρκή ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των φορτίων με γεωγραφική και λογιστική καταγραφή της διαδρομής τους, από τα διυλιστήρια μέχρι τον καταναλωτή. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους έτσι ώστε να υπάρχει ανα πάσα στιγμή εικόνα πλήρους ισοζυγίου καυσίμων σε όλη τη χώρα και σε όποιο τμήμα της διυλιστήριο, εταιρεία, βυτιοφόρο, πρατήριο, ιδιωτική δεξαμενή κλπ είναι αναγκαίος ο έλεγχος. Έτσι ούτε σταγόνα δεν θα μπορεί να ξεφύγει του ελέγχου. Για εμάς ένα τέτοιο σύστημα θα εξαλείψει όχι μόνο το παραεμπόριο και το λαθρεμπόριο αλλά θα απαλλάξει τους βενζινοπώλες από τις ελλειμματικές παραδόσεις οι οποίες αποτελούν πληγή για εμάς.

—Ειδικότερα μέτρα

Για τις πλωτές δεξαμενές

Για την τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ναυτιλιακών καυσίμων που έχουν εξελιχθεί σε μεγάλη πηγή λαθρεμπορίου πρέπει να ληφθούν συντονισμένα μέτρα πάταξης. Τα μέτρα αυτά που προβλέπονταν στο σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ και που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν πρέπει να περιέχουν:

· Το σύστημα εισροών – εκροών για την παρακολούθηση των ποσοτικών κινήσεων.
· Την αυτόματη ηλεκτρονική γεωγραφική παρακολούθηση των κινήσεων.
· Την αυτόματη ηλεκτρονική καταγραφή και μετάδοση στο υπουργείο οικονομικών και στις τελωνειακές αρχές των λογιστικών και γεωγραφικών και χρονικών στοιχείων παραλαβών – παραδόσεων.
· Τον έλεγχο των παραστατικών που καταχωρήθηκαν από τις εταιρείες.

Για τον έλεγχο των βυτιοφόρων

· Σύστημα εισροών – εκροών συμβατό με διυλιστήρια και πρατήρια ώστε οι ποσότητες να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία.
· Σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής γεωγραφικής και λογιστικής κίνησης.
· Αναγραφή του σήματος των εταιρειών στα βυτιοφόρα. Σήμερα μεταφέρουν καύσιμα χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιάς εταιρείας είναι.
· Για τα βυτιοφόρα που μεταφέρουν εισαγόμενα και εξαγόμενα καύσιμα και υγρά που μπορούν να αποτελέσουν μέσα νόθευσης, πλήρης έλεγχος της πορείας και των παραδόσεων – παραλαβών ώστε να μην είναι δυνατή η παράνομη διάθεση και η νόθευση των καυσίμων.»

Όλα τα παραπάνω όμως είναι εφικτά μόνο εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση πάταξης του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου.

Δυστυχώς η κυβέρνηση καθυστερεί την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών ενώ, κάτω από πιέσεις μεγάλων συμφερόντων, τα περιορίζει μόνο στα πρατήρια αφήνοντας απ έξω τους άλλους τομείς και τις πηγές της παρανομίας ενώ το λαθρεμπόριο οργιάζει.”

Σχόλια