ΔΕΗ: αυξήσεις στα τιμολόγια σε δυο ή τρείς δόσεις

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Δύο ή τρεις θα είναι οι δόσεις με τις οποίες εφαρμοστούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, όπως προκύπτει από το τελικό κείμενο του νέου Μνημονίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας energia.gr, το κείμενο προβλέπει και την πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ , ενώ θα αξιολογεί τη δυνατότητα ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ του ΑΔΜΗΕ.

Πιο συγκεκριμένα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 η κυβέρνηση πρέπει να εκδώσει υπουργική απόφαση για την «προσαρμογή» του κόστους των τιμολογίων χαμηλής τάσης, που αφορούν οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις.

Με την προσαρμογή θα έρθουν οι πρώτες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος, ενώ επιπλέον τροποποιήσεις και αυξήσεις στα τιμολόγια θα εφαρμοστούν με δεύτερη υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί ως το τέλος Μαρτίου 2013.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μέχρι τον Ιούνιο του 2013 τα τιμολόγια της ΔΕΗ θα έχουν απελευθερωθεί πλήρως.

Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2012 η κυβέρνηση πρέπει να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για τα τμήματα της ΔΕΗ που θα ιδιωτικοποιηθούν, αξιολογώντας παράλληλα τη δυνατότητα ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ του ΑΔΜΗΕ (της 100% θυγατρικής της στα δίκτυα).

Σχόλια