Οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. οδεύουν προς την καταστροφή της βιοποικιλότητας

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. διατρέχουν τον κίνδυνο του απόλυτου εκτροχιασμού της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα αν δεν μειωθούν άμεσα οι περιβαλλοντικά επιζήμιες επιδοτήσεις στη γεωργία, την αλιεία, τις μεταφορές και τον τομέα της παραγωγής ενέργειας, και αν δεν αυξηθεί παράλληλα η χρηματοδότηση για τη διατήρηση της φύσης.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η μοναδική μέχρι σήμερα συνολική αξιολόγηση της BirdLife Europe  «Στο δρόμο προς την Ανάκαμψη;» σχετικά με την πρόοδο της Ε.Ε. ως προς τη Στρατηγική της για τη Βιοποικιλότητα.

«Τα κράτη της Ε.Ε. πρέπει να ξεκινήσουν να επενδύουν στο περιβάλλον άμεσα, και να σταματήσουν να δίνουν σημασία στους παρεμβατικούς λομπίστες ορισμένων συμφερόντων. Ειδάλλως η Ε.Ε. θα αποτύχει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα μόλις δύο χρόνια μετά την υιοθέτηση των στόχων για το 2020!», τονίζει ο Ariel Brunner, Συντονιστής του Τομέα Πολιτικής Περιβάλλοντος της BirdLife Europe.

Η BirdLife Europe προτείνει τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και πιέζει τις σημερινές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. (2014-20) προς επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα. Παρόλο που η Στρατηγική της Ε.Ε. έχει σωστά προσδιορίσει τις δράσεις που πρέπει να γίνουν για να επανέλθει η βιοποικιλότητα, ελάχιστες από αυτές έχουν γίνει πράξη. Αυτό προκύπτει από την αποδυνάμωση ακόμη και των λιγότερο φιλόδοξων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αλιευτική και Αγροτική Πολιτική από τα κράτη-μέλη.

Από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση στο συνολικό ποσό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (3,4 δις ευρώ), που έχουν δοθεί. Παρόλα αυτά η χρήση των κονδυλίων δεν έχει φέρει σημαντικά μακροχρόνια αποτελέσματα για το φυσικό πλούτο της Ελλάδας, παρότι η χώρα μας είναι από τις πιο πλούσιες σε βιοποικιλότητα χώρα στην Ε.Ε. Η έκθεση αποδίδει την αποτυχία αυτή στο γεγονός ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για πανάκριβα έργα υποδομών, καταστροφικών για το φυσικό περιβάλλον, όπως η Εγνατία Οδός και η σχεδιαζόμενη εκτροπή του ποταμού Αχελώου.

Εάν η Ελλάδα θέλει να προστατέψει την πολύτιμη φυσική κληρονομιά της, στην οποία στηρίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών, πρέπει να δώσει έμφαση στους επόμενους 18 κρίσιμους μήνες των διαπραγματεύσεων του προϋπολογισμού της Ε.Ε, διεκδικώντας επαρκή και στοχευμένη χρηματοδότηση για το φυσικό περιβάλλον.

Σχόλια