Ενέργεια: αναλυτικά οι προβλέψεις του μνημονίου

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας με αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, αναμόρφωση του καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης, προβλέπει το νέο μνημόνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας tovima.gr. Αναλυτικά:

Ενέργεια: Στόχος η αύξηση του ανταγωνισμού των αγορών του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου ώστε ο ενεργειακός τομέας να καταστεί μοχλός ευημερίας.

Δίκτυα: Νομοθέτηση για τις λεπτομέρειες του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς σχετικά με τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς του αερίου.

Ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ – ΔΕΣΦΑ
– Σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα εξειδικεύσει ποια τμήματα της ΔΕΗ θα ιδιωτικοποιηθούν και σε πιο χρονικό πλαίσιο. Το σχέδιο επίσης θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την αποεπένδυση από την ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη, καθώς και από την παραγωγή από υδροηλεκτρικές πηγές που σήμερα τελούν υπό την διαχείριση της ΔΕΗ. Επίσης, το σχέδιο θα διερευνήσει τη δυνατότητα του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ.

Διαβεβαίωση ότι οι τιμές του ηλεκτρισμού θα αντανακλούν το κόστος παραγωγής

Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την βαθμιαία απορρύθμιση των τιμών του ηλεκτρισμού για όλους πλην των ευάλωτων καταναλωτών έως τον Ιούνιο του 2013.

Για την αξιολόγηση του λειτουργικού κόστους της ΔΕΗ η κυβέρνηση θα παραδώσει στην Τρόικα μελέτη για να συγκρίνει τις συνολικές απολαβές των υπαλλήλων της ΔΕΗ με τις βέλτιστες πρακτικές των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών εταιριών, συγκρίνοντας παρόμοιες εργασίες και την κατά κεφαλήν παραγωγικότητα.

Εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης
Η κυβέρνηση θα εκδώσει υπουργική απόφαση, βάσει των συστάσεων της ΡΑΕ, για την μεγάλης κλίμακας αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων μέτρησης.

Βιώσιμη ανάπτυξη για τις ΑΠΕ
Από τον Ιανουάριο του 2013 ο ΛΑΓΗΕ θα πρέπει να εκδίδει μηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ. Επίσης, θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της συσσώρευσης αδειών που εκδόθηκαν για την εγκατάσταση ΑΠΕ, όμως δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ θα ρυθμίζει την εισφορά ΑΠΕ κάθε έξι μήνες.

Για να επιτύχει μία μακρόπνοη μεταρρύθμιση στο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ, η κυβέρνηση:
Θα υποβάλει στην Κομισιόν λεπτομερές σχέδιο για την αναμόρφωση του καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ.
Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να υιοθετήσει εφαρμόσιμες επιλογές για το καθεστώς στήριξης εξετάζοντας τις εγγυημένες τιμές και τις εγγυημένες διαφορικές τιμές, συνδυασμένες με μια οροφή στον αριθμό των αδειών, το μέγεθος της παραγωγής και τον τρόπο με τον οποίο οι επιδοτήσεις θα δίδονται ως προς την τεχνολογία ή την εγγυημένη τιμή. Προσωρινά θα τεθεί πλαφόν σε νέες συνδέσεις Φωτοβολταϊκών στις στέγες (Πρώτο τρίμηνο 2013).

Σχεδιασμός της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρισμού μακροπρόθεσμα
Κατάρτιση οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει μέτρα αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παραγωγή και την προμήθεια, την ανάπτυξη ενός συστήματος συναλλαγών, την εισαγωγή μίας ενδοημερήσιας αγοράς και την εφαρμογή σύζευξης μεταξύ γειτονικών αγορών. Παράλληλα θα γίνει εκτίμηση κόστους για την διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα.

Σχόλια