Φωτοβολταϊκά: πουλάει άδειες για 5 μεγάλα έργα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες – Αδυναμία χρηματοδότησης

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις άδειες για  πέντε μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 12 Μεγαβάτ (μέσω της πώλησης των εταιρειών που κατέχουν τις συγκεκριμένες άδειες) πωλεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Αιτία, η περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, αλλά και το στένεμα των περιθωρίων υλοποίησης των έργων με κλειδωμένες -υψηλότερες- ταρίφες καθώς παρέρχονται οι 18μηνες προθεσμίες.

Έτσι, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά σε πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών των θυγατρικών της εταιρειών «Ιαπετός Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία Φωτοβολταϊκών Έργων» και «Φοίβη Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία Φωτοβολταϊκών Έργων».

—Οι πέντε άδειες

Η «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» διαθέτει χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων συνολικής ονομαστικής ισχύος 8,15 MWp και ειδικότερα τους εξής τρεις Φ/Β Σταθμούς:

–          Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας: Σταθμός ονομαστικής ισχύος 1,99 MWp, ο οποίος θα κατασκευασθεί σε έκταση εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Έδεσσας, στο Δήμο Βεγορίτιδας του Νομού Πέλλης, εμβαδού 50.069 τ.μ.

–          Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας: Σταθμός ονομαστικής ισχύος 1,68 MWp, ο οποίος θα κατασκευαστεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Φλώρινας σε έκταση εμβαδού 38.542 τ.μ.

–          Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Πετραίας: Σταθμός ονομαστικής ισχύος 4,48 MWp, ο οποίος θα κατασκευαστεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Πετραίας σε έκταση εμβαδού 100.000 τ.μ.

Η «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.» διαθέτει χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,98 MWp και ειδικότερα τους εξής δύο Φ/Β Σταθμούς:

–          Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας: Σταθμός ονομαστικής ισχύος 1,99 MWp, ο οποίος θα κατασκευαστεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Καρδίτσας, στο Δήμο Παλαμά, Νομού Καρδίτσας, σε έκταση εμβαδού 43.257 τ.μ.

–          Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Δράμας: Σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 1,99 MWp  , ο οποίος θα κατασκευασθεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας, Νομού Δράμας σε έκταση εμβαδού 49.271 τ.μ.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες στις 31 Οκτωβρίου 2012 και η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης μετοχών για κάθε θυγατρική εταιρεία θα ανατεθεί στον διαγωνιζόμενο που θα υποβάλλει την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Σχόλια