Περισσότερη αλληλεγγύη προς τις φτωχότερες χώρες ζητούν οι Ευρωπαίοι

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το 85% των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες παρά την οικονομική κρίση. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν  από τον κ. Andris Piebalgs, τον ευρωπαίο Επίτροπο για την ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης.

Η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την ανάπτυξη δείχνει ότι το 61% των ευρωπαίων πολιτών τάσσονται υπέρ της αύξησης των αναπτυξιακών ενισχύσεων για τους φτωχότερους πληθυσμούς.

Ταυτόχρονα, μεταξύ αυτών, πλειοψηφία 55% είναι της γνώμης ότι οι ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες με αναδυόμενη οικονομία δεν θα πρέπει να λαμβάνουν πλέον ενισχύσεις. Οι περισσότεροι πολίτες (61%) πιστεύουν ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ευάλωτες χώρες, οι οποίες πλήττονται, για παράδειγμα, από συγκρούσεις ή φυσικές κρίσεις.

Οι ευρωπαίοι θεωρούν ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν θετικό ρόλο στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας (57%), αλλά επίσης πιστεύουν ότι οι ξένες εταιρείες πρέπει να τηρούν τα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα όταν προβαίνουν σε επενδύσεις (81%). Πλειοψηφία 53% μεταξύ αυτών θεωρεί ότι η δωροδοκία είναι το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των φτωχών χωρών. Ωστόσο, μεταξύ αυτών, μόνο το 44% θα ήταν διατεθειμένο να δαπανήσει σε προσωπικό επίπεδο περισσότερα χρήματα για προϊόντα που στηρίζουν την ανάπτυξη (όπως τα αγαθά δίκαιου εμπορίου).

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «Solidarity that spans the globe – Europeans and development» (Αλληλεγγύη που καλύπτει όλον τον πλανήτη – Ευρωπαίοι και ανάπτυξη) παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ημερών ανάπτυξης στις Βρυξέλλες (16-17 Οκτωβρίου). Η εκδήλωση αυτή συγκέντρωσε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους υπουργούς της ΕΕ, τους εκπροσώπους των οργάνων του ΟΗΕ, την κοινωνία των πολιτών, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τον ιδιωτικό τομέα.

 Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα θέματα:
• γεωργία, επισιτιστική ασφάλεια και ανθεκτικότητα,
• κοινωνική προστασία και ανισότητες,
• ρόλος του ιδιωτικού τομέα.

Βασικές τάσεις στην ΕΕ

Η οικονομική κρίση δεν επηρεάζει την αλληλεγγύη προς τους φτωχούς. Στην Ισπανία το ποσοστό στήριξης για την παροχή συνδρομής σε φτωχούς δεν άλλαξε σε σχέση με το προηγούμενο έτος (88%), στην Ελλάδα και στην Ιταλία η μείωση ήταν ελάχιστη (-2%), ενώ στην Ιρλανδία σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού στήριξης κατά 3% (88%). Μόνο στην Πορτογαλία η μείωση ήταν πιο αισθητή (-10%).

Η προσωπική δέσμευση των ευρωπαίων πολιτών σημειώνει μείωση. Μόνο το 44% των ευρωπαίων πολιτών είναι πρόθυμο να πληρώσει κάτι παραπάνω για προϊόντα (π.χ. δίκαιου εμπορίου) με σκοπό την υποστήριξη πληθυσμών σε αναπτυσσόμενες χώρες (-3 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2011). Οι ερωτηθέντες στις χώρες της ΕΕ15 φαίνεται ότι είναι πολύ πιο πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο (50% έναντι 25% στην ΕΕ12). Στην περίπτωση 6 χωρών, υπήρξε ελάχιστη μείωση κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες στην προθυμία των πολιτών να πληρώσουν κάτι περισσότερο: στην Ελλάδα (33% είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω), στην Τσεχική Δημοκρατία (28%), στη Σλοβενία (30%), στην Ισπανία (35%), στη Λιθουανία (24%) και στην Πορτογαλία (12%). Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πολίτες των πλουσιότερων χωρών είναι περισσότερο πρόθυμοι να αγοράσουν προϊόντα δίκαιου εμπορίου. Οι πρωτοπόροι βρίσκονται στις ακόλουθες χώρες: Σουηδία (76%), Κάτω Χώρες (76%) και Λουξεμβούργο (70%).

Η αύξηση της χρηματοδότησης αναπτυξιακών ενισχύσεων έχει περισσότερους υποστηρικτές στη Βορειοδυτική Ευρώπη από ό,τι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Σουηδία, τη Δανία και την Αυστρία, μια μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (80%, 76% και 74% αντίστοιχα) υποστηρίζουν την ιδέα να αυξηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια πάνω από το 0,7% του ΑΕΕ. Οι τρεις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που θα ήθελαν να μειωθεί η ενίσχυση είναι: η Βουλγαρία (38%), η Σλοβενία (32%) και η Ελλάδα (30%).

Βασικά αποτελέσματα του ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την ανάπτυξη

Το ποσοστό των πολιτών που τάσσονται υπέρ της παροχής ενισχύσεων στους φτωχούς πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο: 85% έναντι 88% το 2011. Το 37% των πολιτών πιστεύουν ότι είναι «πολύ σημαντικές» και το 48% θεωρούν ότι είναι «αρκετά σημαντικές».

Έξι στους δέκα ευρωπαίους θεωρούν ότι οι ενισχύσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να αυξηθούν παρά την κρίση. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) είναι της γνώμης ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει την υπόσχεσή της να αυξήσει τις ενισχύσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 12% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η βοήθεια θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Ταυτόχρονα, το 18% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει να μειωθούν, διότι η Ευρώπη δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να τις καλύψει. Το αριθμητικό αυτό στοιχείο αυξήθηκε κατά 7% από το 2009 (11%).

Το 61% των ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει να διατίθενται κατά προτεραιότητα στις χώρες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση (π.χ. λόγω συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών). Το 30% των ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, ανεξαρτήτως από το εάν βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση ή όχι.

Η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα δεν θα πρέπει να λαμβάνουν πλέον ενισχύσεις. Στην ερώτηση εάν οι ταχέως αναπτυσσόμενες αναδυόμενες χώρες στις οποίες μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να φτωχό, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενισχύσεις, το 24% των ερωτηθέντων διαφώνησε πλήρως και στο 31% παρατηρήθηκε τάση διαφωνίας.

Οι ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στα ανθρώπινα δικαιώματα (34%), την εκπαίδευση (33%), την υγεία (32%), την οικονομική ανάπτυξη (29%) και τη γεωργία/επισιτιστική ασφάλεια (29%). Οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να δώσουν τρεις απαντήσεις.

Το 44% των ερωτηθέντων θα ήταν πρόθυμοι δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για προϊόντα που θα βοηθήσουν ανθρώπους σε αναπτυσσόμενες χώρες. Εδώ σημειώνεται μείωση έναντι του ποσοστού 47% το 2011. Επίσης, το ποσοστό των ατόμων που δεν επιθυμούν να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα αυξήθηκε από 47% σε 52%.

Οι ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η διαφθορά (53%) είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχή ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την «κακή πολιτική» των κυβερνήσεων (41%) και τις συγκρούσεις (33%) στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για το θέμα αυτό, οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να δώσουν το πολύ τρεις απαντήσεις.

Για τους περισσότερους ανθρώπους ο βασικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας (57%) και η οικονομική μεγέθυνση (42%) ή οι τεχνολογικές ανταλλαγές και η τεχνολογική πρόοδος (29%). Επίσης, μια μειοψηφία θεωρεί ότι ο ιδιωτικός τομές εκμεταλλεύεται τις αναπτυσσόμενες χώρες (27%) ή ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς (21%). Οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να δώσουν τρεις απαντήσεις.

Το 81% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν κοινωνική και ηθική ευθύνη όταν επενδύουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το 87% πιστεύει ότι οι δωρητές, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να προσπαθούν να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες συμμορφώνονται προς τα κοινωνικά και τα ηθικά πρότυπα.

Αυτή η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διενεργήθηκε από την TNS Opinion & Social από τις 2 έως τις 17 Ιουνίου, 2012. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από ένα δείγμα 26 622 ευρωπαίων ηλικίας 15 ετών και άνω οι οποίοι έδωσαν ζωντανές συνεντεύξεις στο σπίτι τους.

Σχόλια