Οι έμποροι περιορίζουν τα απορρίμματα τροφίμων

0
111

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Tη δέσμευση να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά στον τομέα της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό των απορριμμάτων τροφίμων, ανέλαβαν οι έμποροι λιανικής.

Ειδικότερα στη συνάντηση του Φόρουμ Λιανικού Εμπορίου στις αρχές Οκτωβρίου επανεπιβεβαίωσαν την πεποίθησή τους ότι πρέπει να μεταβούμε σε οικονομία που να χαρακτηρίζεται από την αποδοτική χρήση των πόρων παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Εξετάζοντας τους στόχους αειφορίας που είχαν θέσει από μόνοι τους σε τομείς ζωτικής σημασίας κατά το πρόσφατο παρελθόν, όπως η πώληση περισσότερων βιολογικών προϊόντων, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Οι έμποροι λιανικής που συμμετέχουν στο Φόρουμ δεσμεύονται να αναλάβουν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δράσεις που θα συμβάλλουν στην αειφόρο κατανάλωση και αποδοτικότητα των πόρων.

Ο αριθμός των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων αυξήθηκε κατά 30% σε ένα έτος και ξεπέρασε τις 500 σε τρεις κατηγορίες («τι πουλάμε», «πως πουλάμε» και «επικοινωνία»).

Φέτος, 19 μέλη του Φόρουμ λιανικού εμπορίου ανακοίνωσαν τις δικές τους πρωτοβουλίες στον τομέα των απορριμμάτων και δεσμεύτηκαν να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας και τον περιορισμό των απορριμμάτων και των απορριμμάτων τροφίμων. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα συμπληρώσει συναφείς πολιτικές της ΕΕ στον τομέα των απορριμμάτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη.

Παραδείγματα αποτελούν η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων κατά το ήμισυ μέχρι το 2020, η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και η ουσιαστική εξάλειψη της υγειονομικής ταφής. Οι υπογράφοντες την πρωτοβουλία θα υποβάλλουν αναφορές για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε μελλοντικές συναντήσεις του Φόρουμ λιανικού εμπορίου.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα μέλη του Φόρουμ εστιάζονται όλο και περισσότερο στη διάθεση πιο αειφόρων προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων λιανικής, όπως βιώσιμα θαλασσινά, υφάσματα, προϊόντα που προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες και από θεμιτό εμπόριο καθώς και πιστοποιημένη ξυλεία και χαρτί.

Στην ετήσια συνάντηση του Φόρουμ για το 2012 προβλήθηκαν ορισμένα επιτεύγματα βέλτιστων πρακτικών. Για παράδειγμα, η επιχείρηση ΙΚΕΑ εξασφάλισε ότι ανακυκλώνεται ποσοστό 86% των απορριμμάτων στα μαγαζιά και ανάπτυξε σχέδια αειφόρου παραγωγής βαμβακιού σε προμηθεύτριες χώρες που καλύπτουν 100.000 γεωργούς.

Η επιχείρηση C&A διπλασίασε τις πωλήσεις βιολογικού βαμβακιού σε 3 χρόνια, πετυχαίνοντας πέρυσι πωλήσεις 32 εκατομμυρίων αντικειμένων.

Πολλοί έμποροι λιανικής, όπως ο όμιλος Metro, διεύρυναν τα διατιθέμενα αλιεύματα από βιώσιμες πηγές, ενώ ο όμιλος REWE παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα των καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά.

Ιστορικό

Το Φόρουμ λιανικού εμπορίου δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009 σαν εθελοντική πλατφόρμα πολυάριθμων ενδιαφερομένων παραγόντων. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους τους λιανεμπόρους οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης εμπόρων λιανικής (REAP) και επίσης για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των λιανεμπόρων και βασικών ενδιαφερομένων παραγόντων, προκειμένου να συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση των ειδικών μέτρων που χρειάζονται για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης.

Σχόλια