Φωτοβολταϊκά: συνδέθηκαν με τη ΔΕΗ δύο σταθμοί ισχύος 600KW στη Θεσσαλία από Enstruct

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνδέθηκαν με το δίκτυο της ΔΕΗ δυο νέα έργα που κατασκεύασε η εταιρία Enstruct ισχύος 500kw και 100kW αντίστοιχα.

Το πρώτο πάρκο ισχύος 500kW κατασκευάστηκε στην περιοχή του Τυρνάβου Λάρισας. Οι 2079 φωτοβολταϊκές γεννήτριες που χρησιμοποιήθηκαν είναι του κορεάτικου οίκου S-energy, ενώ οι 27 τριφασικοί αντιστροφείς (inverters) είναι του γνωστού γερμανικού οίκου SMA. Ως σύστημα στήριξης επιλέχθηκε η πολύ αξιόπιστη λύση Land 3 της Ελληνικής εταιρίας Exalco.

Το δεύτερο πάρκο ισχύος 100kW κατασκευάστηκε στην περιοχή του Μελισσοχωρίου Λάρισας. Οι 414 φ/β γεννήτριες που χρησιμοποιήθηκαν είναι του Κορεάτικου οίκου S-energy, ενώ οι δέκα τριφασικοί αντιστροφείς (inverters) είναι του γνωστού γερμανικού οίκου SMA. Για τη μέγιστη απόδοση του συστήματος, εγκαταστάθηκε σύστημα ιχνηλάτισης σε πραγματικό χρόνο της τροχιάς του ηλίου (tracker) του γερμανικού οίκου Deger πετυχαίνοντας αύξηση στη παραγωγή της τάξης του 45%.

O σωστός σχεδιασμός και η επίβλεψη σε όλες τις φάσεις κατασκευής, προσωπικά, των ιδιοκτητών της εταιρίας Enstruct κκ Δημητρίου Πάπαρη, ηλεκτρολόγου μηχανικού και Κων/νου Φράντζιου πολιτικού μηχανικού καθώς και η επιλογή κορυφαίων υλικών, έχει δώσει δύο συστήματα τα οποία από τις πρώτες μέρες λειτουργίας τους έχουν επιτύχει κορυφαίες αποδόσεις σε σχέση με ανάλογα συστήματα στην Ελλάδα.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία των εν λόγω φωτοβολταικών σταθμών, αναμένεται να ξεπεράσει τις 730.000kwh και 190.000 kwh αντίστοιχα ετησίως και είναι αρκετή για να ηλεκτροδοτήσει 250 νοικοκυριά.

Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια με πετρέλαιο, θα απαιτούνταν 1080 βαρέλια πετρελαίου ετησίως. Επίσης, δεδομένου ότι η καθαρή ενέργεια που θα παράγουν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί υποκαθιστά ηλεκτρική ενέργεια που εναλλακτικά θα παραγόταν από λιγνίτη, η επένδυση θα αποτρέψει την έκλυση στην ατμόσφαιρα περίπου 840 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. από περιβαλλοντικής απόψεως, το παραπάνω είναι ισοδύναμο με τα οφέλη που μας παρέχουν 45.000 δέντρα η αλλιώς 900 στρέμματα δάσους.

Σχόλια