Φωτοβολταϊκά: συλλέχθηκαν προς ανακύκλωση 140 πάνελ στο Ρέθυμνο

0
47

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συλλογή 140 φωτοβολταϊκών πάνελ στο Ρέθυμνο της Κρήτης από τη Βιοανακύκλωση για λογαριασμό της Heliosres.

Η Βιοανακύκλωση, εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού φορέα PV Cycle , ανέλαβε αφιλοκερδώς τη συλλογή και μεταφορά των φωτοβολταϊκών πάνελ στην Αθήνα προκειμένου να μην απορριφθούν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, τα φωτοβολταϊκά θα μεταφερθούν προς επεξεργασία και ανακύκλωση στο Βέλγιο, καθώς στη χώρα μας -παρά τον αναπτυξιακό πυρετό που γνωρίζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια- δεν έχει προβλεφθεί η λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών.

Από το 2014 τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία για τα Απόβλητα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (WEEE- Waste Electronic and Electric Equipment Directive), η οποία προβλέπει τη λήψη και ανακύκλωση φωτοβολταϊκών από τους παραγωγούς.

Η PV Cycle είναι ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ανάκτησης και Διαχείρισης Φωτοβολταϊκών που αποσύρονται είτε για τεχνικούς λόγους (πχ ελαττωματικά) είτε διότι έληξε η διάρκεια ζωής τους.

econews

Σχόλια