ΑΠΕ: αύξηση 23% την τελευταία πενταετία – Πρωτιά στα αιολικά

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται την τελευταία πενταετία η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από μελέτη της ICAP Group με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», την πενταετία 2006-2011 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MW) αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 23%.

Τα αιολικά πάρκα καλύπτουν διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των ΑΠΕ, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 68% το 2011.

Ακολούθησαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα με ποσοστό 21,6% και οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με 8,5% το ίδιο έτος.

Το 85% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος βρίσκεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το υπόλοιπο 15% στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Επισημαίνεται ότι η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (σε MWh) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2006-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18%.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε αξία) αυξήθηκαν σημαντικά αυτή την πενταετία (με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,9%).

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2011/10 (55%) κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Η συνεχής ανάπτυξη των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια σχετίζεται με την αναγκαιότητα μείωσης του βαθμού εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες, το υψηλό ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας αλλά και τη χρήση του συστήματος feed-in tariff για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Από την άλλη πλευρά, στα κυριότερα προβλήματα συγκαταλέγεται η έλλειψη χρηματοδότησης για την ανάπτυξη νέων έργων, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και ο κορεσμός των δικτύων σε περιοχές με υψηλό ενεργειακό δυναμικό.

Σχόλια