Σχιστολιθικό αέριο: μια υπόσχεση, πολλά ερωτηματικά

0
252

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το φυσικό αέριο θα μπορούσε να καλύψει μέχρι και το 30% όλων των αναγκών του πλανήτη σε ενέργεια ως το 2025 και μια σχετικά νέα, πολλά υποσχόμενη αλλά και αμφιλεγόμενη πηγή είναι τα κοιτάσματα αερίου που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε στρώματα σχιστόλιθου στο υπέδαφος, γνωστά στα αγγλικά ως shale gas.

Οι ενεργειακές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές παράμετροι της εξαγωγής σχιστολιθικού αερίου εξετάσθηκαν πρόσφατα από τις επιτροπές Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με εισηγητές την κ. Νίκη Τζαβέλα (ΕΕΔ- ΛΑΟΣ), για το οικονομικό σκέλος και τον Πολωνό ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, Bogusław Sonik, για την περιβαλλοντική διάσταση και τα γνωστά και σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν.

Τα υπέρ…
Η ανάπτυξη της άντλησης σχιστολιθικού αερίου από το υπέδαφος υπόσχεται πολλά σε ότι αφορά την αύξηση των αποθεμάτων και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από ξένες πηγές. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων πηγών αερίου θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό με προφανή οφέλη για τις τιμές αλλά και την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ.

Τα κατά..
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνοδεύουν την άντληση του αερίου είναι πολλά και γνωστά. Η τεχνική, που ουσιαστικά βασίζεται στη θραύση του υπεδάφους, απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού που φθάνουν και τα 4.000 κυβικά μέτρα για τη διάνοιξη μιας και μόνο πηγής και μέχρι και 14.000 κυβικά για την θραύση του σχιστόλιθου και την εξαγωγή του αερίου.

Η χρήση τέτοιων ποσοτήτων και δη υπό τεράστια πίεση δημιουργεί τεράστιους κινδύνους μόλυνσης των υδροφόρων στρωμάτων του υπεδάφους, ιδίως καθώς δεν χρησιμοποιείται σκέτο νερό, αλλά προσμίξεις νερού με διάφορα χημικά, που επιπλέον μολύνουν και την επιφάνεια όταν το νερό που χρησιμοποιείται επιστρέψει από τα έγκατα της Γης. Η ίδια δε η τεχνική της θραύσης του υπεδάφους είναι ήδη γνωστό ότι προκαλεί σεισμούς

Σχόλια