Ενέργεια: απελευθέρωση αγοράς και άρση στρεβλώσεων ζητά η ΕΛΕΤΑΕΝ – Τι προτείνει

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Αρχής για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση»η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί εξαιρετικά θετική τη δημοσιοποίηση του κειμένου της Ρυθμιστικής Αρχής που καλύπτει σε επίπεδο αρχών, όλα ουσιαστικά τα πεδία της ενεργειακής πολιτικής που απαιτούν παρέμβαση. Καλεί για εξειδίκευση και εφαρμογή του στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης της αγοράς».

Με την παρέμβασή της η ΕΛΕΤΑΕΝ υποβάλει –ανάμεσα στα άλλα- συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την άμεση άρση των στρεβλώσεων που σχετίζονται με τον απαρχαιωμένο και ανορθολογικό τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) που χρηματοδοτεί τον Λογαριασμό Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ.

Με την πρόταση:

1. διορθώνεται ο τρόπος υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ ώστε να απεικονίζει το πραγματικό πρόσθετο κόστος/όφελος των ΑΠΕ, συγκρίνοντας τις πληρωμές που λαμβάνουν οι ΑΠΕ με το κόστος που αποφεύγεται χάρη σε αυτές,

2. ανατίθεται στο ΛΑΓΗΕ και τους Προμηθευτές η ευθύνη συλλογής του ΕΤΜΕΑΡ, χωρίς να απαιτείται πλέον καμία πολιτική ή ρυθμιστική απόφαση,

3. διασφαλίζεται η κάλυψη με βιώσιμο τρόπο του υφιστάμενου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόταση θα λειτουργήσει ανακουφιστικά για τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η άρση της κρυφής επιδότησης του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων μέσω του ΕΤΜΕΑΡ, θα οδηγήσει σε μείωση το συνολικό κόστος που καταβάλει ο καταναλωτής.

Επιπλέον, με την παρέμβασή της η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί την Κυβέρνηση:

1. να δηλώσει πεντακάθαρα ότι δεν θα λάβει κανένα άμεσο ή έμμεσο μέτρο που θα θίξει τα ήδη συμβολαιοποιημένα έργα, θέτοντας επιτέλους οριστικό τέλος στην απίθανη φημολογία περί έκτακτων ή μόνιμων εισφορών,

2. να απορρίψει ρητά τις ιδέες για υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση νέας ή τη διακράτηση υφιστάμενης δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης. Οι ιδέες αυτές προδίδουν άγνοια της κατάστασης της αγοράς και της χώρας, αλλάζουν αναδρομικά τους κανόνες του παιχνιδιού και η υιοθέτησή τους θα συνιστά νέα στρέβλωση που θα αυξήσει αδικαιολόγητα το κόστος ανάπτυξης χωρίς κανένα όφελος, εις βάρος του ανταγωνισμού και των επενδύσεων.

Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου δήλωσε: «Ο κλάδος των Α.Π.Ε. χρειάζεται ένα Αναπτυξιακό Πακέτο. Μέχρι σήμερα τα προβλήματα διαιωνίζονται χωρίς λύσεις. Η κατάσταση της χώρας και της οικονομίας επιβάλει να μη λειτουργούμε με ρυθμούς απλής διαχείρισης, αλλά με τάχιστες αποφάσεις και πράξεις για την Ανάπτυξη. Η Πολιτεία πρέπει να απόσχει από ιδέες που εμποδίζουν την Ανάπτυξη όπως είναι αυτές για έκτακτες εισφορές ή για εγγυητικές επιστολές.

Το πλαίσιο διαλόγου της ΡΑΕ αποτελεί τη βάση για τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρικής αγοράς και την προώθηση των επενδύσεων. Αν η Πολιτεία συζητήσει ειλικρινά με την αγορά και την κοινωνία, θα βρεθούν οι λύσεις για να σταματήσει η ύφεση. Οι Α.Π.Ε. είναι η αιχμή της νέας αναπτυξιακής πορείας της πατρίδας μας.»

Αναλυτικότερα, η παρέμβαση-πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει τα εξής:

— Απαιτείται ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας  και άρση των θεσμικών στρεβλώσεων που εμποδίζουν την ανάπτυξη και αυξάνουν το κόστος

Τα περιθώρια μείωσης του κόστους που υπάρχουν στην παραγωγή και προμήθεια ρεύματος είναι σημαντικά και πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας. Τα περιθώρια αυτά εντοπίζονται στο υψηλό κόστος των συμβατικών καυσίμων, είτε των εισαγόμενων λόγω του ανεπαρκούς ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου, είτε των εγχώριων λόγω των περιορισμών στην ισότιμη πρόσβαση.

Σημαντική μείωση του κόστους μπορεί να προέλθει και από την άρση των απίθανων στρεβλώσεων στη λιανική αγορά και την βελτίωση της χρήσης των δικτύων. Αυτά είναι μερικά από τα πεδία πολιτικής παρέμβασης που οριοθετούνται και στο κείμενο της Ρ.Α.Ε. που τέθηκε σε διαβούλευση.

Η Κυβέρνηση οφείλει να ιεραρχήσει ορθολογικά τις προτεραιότητες αυτές. Να προτάξει τα ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα της αγοράς και να μην παρασυρθεί από την εύκολη και ανέξοδη στοχοποίηση των Α.Π.Ε. Ακολούθως, η πολιτική για τις Α.Π.Ε. πρέπει να διασφαλίζει την ανάπτυξη των επενδύσεων χωρίς υπερβολική αποζημίωση και την βιωσιμότητα του μηχανισμού στήριξης μέσω της άρσης των στρεβλώσεων του Ειδικού Τέλους, οι οποίες επιβαρύνουν τον καταναλωτή, επιδοτούν το κόστος των προμηθευτών και δυσφημούν τις Α.Π.Ε.

Από το κείμενο της Ρ.Α.Ε. ιδιαίτερα υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η συμπίεση του κόστους παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να ανακουφιστεί ο καταναλωτής, είναι εξαιρετική προτεραιότητα. Σε μια περίοδο, που οι Α.Π.Ε. στοχοποιούνται εύκολα και άδικα, είναι σημαντικό να αναδεικνύονται τα μεγάλα περιθώρια συμπίεσης του κόστους για τον καταναλωτή που πραγματικά υπάρχουν σε όλο το κύκλωμα παραγωγής – προμήθειας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα περιθώρια μεγάλης μείωσης κόστους στην αξιοποίηση και την προμήθεια των καυσίμων (απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου, αποδοτική χρήση μονάδων, αποτελεσματική διαχείριση και ισότιμη πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους ασχέτως των τελικών πολιτικών αποφάσεων επί του μοντέλου που θα εφαρμοσθεί, βελτιστοποίηση της χρήσης των υποδομών ώστε να μειωθούν τα σχετικά κόστη κλπ).

2. Η συνολική αναδιάρθρωση της δομής της αγοράς και του μεγέθους των παικτών είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμος ανταγωνισμός επιχειρήσεων και καυσίμων και να εκλείψει η ανάγκη ασύμμετρων μηχανισμών, που οδηγούν σε αύξηση του συνολικού κόστους. Υπό την προϋπόθεση της αληθινής και τίμιας απελευθέρωσης, ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών αυτών είναι απαραίτητος. Παραδειγματικά αναφέρεται η εναρμόνιση του Μηχανισμού Διαθεσιμότητας Ισχύος με τους κανόνες της αγοράς.

3. Η άρση των στρεβλώσεων και σταυροειδών επιδοτήσεων στα τιμολόγια λιανικής. Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει και η σταδιακή άρση των περισσότερων από τα ποικιλώνυμα τέλη (levies), που τείνουν να υπερτιμώνται και να επιδοτούν το ένα το άλλο, είτε αυτά απεικονίζονται διακριτά στα τιμολόγια λιανικής είτε όχι. Απαιτείται η ανάδειξη των προμηθευτών σε πραγματικούς και υπεύθυνους πυλώνες της αγοράς.

4. Η δημιουργία, μέσα στο 2012, Φορέα Κάλυψης για το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών της αγοράς. Η οικονομική κρίση έχει αναδείξει την μεγάλη σημασία ενός τέτοιου φορέα, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι τεράστιες επισφάλειες της Προμήθειας. Φυσικά ο τρόπος χρηματοδότησής του είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Ανάμεσα στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο κλάδος των Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται η διερεύνηση της δυνατότητας για κεφαλαιοποίηση του ελλείμματος της Προμήθειας κατά το πρότυπο του ανάλογου ισπανικού νόμου και κάλυψη των ομολογιών από τον Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

5. Η πλήρης απεμπλοκή των δραστηριοτήτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων (δημοτικά τέλη, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος ΕΡΤ κ.α.). Τέτοιες πρακτικές ήταν πιθανά ανεκτές κατά τις παρελθούσες περιόδους της εικονικής ευμάρειας αλλά είναι πλέον μη ανεκτές από την πραγματικότητας της σημερινής κρίσης. Παράλληλα απαιτείται, όπως από καιρό έχει προτείνει η Ρ.Α.Ε., μείωση της εξαντλητικής φορολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα στην ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα παραγωγής της.

Ειδικά για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σημειώνουμε:

1. Στο πλαίσιο διαλόγου που προδιαγράφει το κείμενο της Ρ.Α.Ε. απαιτείται να επικαιροποιηθούν και να τεκμηριωθούν περαιτέρω οι αριθμητικές διερευνήσεις για το κόστος παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης που υποβλήθηκε προς την Τρόικα στο πλαίσιο του Μνημονίου ΙΙ. Αυτό πρέπει να γίνει με αποτελεσματική συμπερίληψη του αληθινού κόστους χρήματος και του δυσμενούς φορολογικού καθεστώτος που ισχύει στη χώρα μας, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επενδύσεων και η ανάπτυξη χωρίς υπερβολική αποζημίωση.

2. Η διασφάλιση της στοιχειώδους αξιοπιστίας του επενδυτικού πλαισίου είναι ζωτικής σημασίας στο σημερινό περιβάλλον διεθνούς απαξίωσης της χώρας. Η Κυβέρνηση οφείλει να δηλώσει πεντακάθαρα ότι δεν θα λάβει κανένα άμεσο ή έμμεσο μέτρο που θα θίξει αναδρομικά τα ήδη συμβολαιοποιημένα έργα, είτε αυτό είναι παρέμβαση στις συμβολαιοποιημένες τιμές πώλησης, είτε επιβολή οποιασδήποτε έκτακτης ή μόνιμης φορολογίας ή εισφοράς είτε άλλο ισοδύναμο μέτρο. Εξίσου απορριπτέες είναι άλλες ανάλογες παρεμβάσεις, όπως η φημολογούμενη υποχρέωση για υποβολή εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση νέας ή τη διακράτηση υφιστάμενης δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης, που αλλάζουν αναδρομικά τους κανόνες του παιχνιδιού και αυξάνουν το κόστος ανάπτυξης.

3. Η άρση των απίθανων στρεβλώσεων σχετικά με το ΕΤΜΕΑΡ θα συμβάλει στον εξορθολογισμό των τιμολογίων λιανικής και στη βιωσιμότητα του μηχανισμού στήριξης.

-3.1. Το γεγονός ότι το έλλειμμα του Λογαριασμού Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ και άρα το ΕΤΜΕΑΡ, δεν έχει σχέση με τις Α.Π.Ε. έχει τεκμηριωθεί επαρκώς εδώ και πάρα πολύ καιρό από πολλές μελέτες .

-3.2. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την μελέτη του ΙΟΒΕ , σύμφωνα με την οποία «Σημαντικό μέρος του θεσμοθετημένου κόστους στήριξης Α.Π.Ε. αντιστοιχεί σε κόστος που αποφεύγεται λόγω της διείσδυσης των Α.Π.Ε. Η συνδρομή της ενίσχυσης των Α.Π.Ε. αποτελεί μέρος μόνο (περίπου το 40%) του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε., όπως υπολογίζεται σήμερα». Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των ποσών, της τάξης τουλάχιστον του 60%, που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής υπό τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων» (ΕΤΜΕΑΡ, πρώην Τέλος Α.Π.Ε.) αποτελούν επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων λιανικής και άρα των ορυκτών καυσίμων.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουάριος 2009 – Απρίλιος 2012, ο Έλληνας καταναλωτής πλήρωσε συνολικά 336,1 εκατ. Ευρώ υπό τον ψευδώνυμο τίτλο Τέλος Α.Π.Ε. ή Τέλος Μείωσης Εκπομπών. Από το ποσό αυτό, μόνο το 40% ή 134,4 εκατ. Ευρώ αξιοποιήθηκε πράγματι υπέρ των Α.Π.Ε. ενώ τα υπόλοιπα 201,7 εκατ. Ευρώ επιδότησαν την προμήθεια του ρεύματος. Αν τα 201,7 εκατ. Ευρώ είχαν πράγματι διοχετευθεί υπέρ των Α.Π.Ε. , το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ που κατά το τέλος του Απριλίου 2012 ήταν 201,1 εκατ. Ευρώ, θα ήταν μηδενικό!

-3.3. Αυτό είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς το απλό γεγονός ότι σήμερα, και συγκεκριμένα για το Α’ εξάμηνο του 2012, η συνολική αποζημίωση που λαμβάνουν οι σύγχρονοι σταθμοί φυσικού αερίου που υποκαθίστανται από τις Α.Π.Ε. είναι της τάξης των 101,5 €/MWh , ήτοι μεγαλύτερη κατά 15,5% από τη τιμή αποζημίωσης της ενέργειας από αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά για την ίδια περίοδο (87,85 €/MWh), που είναι οι κυρίαρχες μορφές Α.Π.Ε. μιας και παράγουν το 78,2% της πράσινης ενέργειας.

Από την ανωτέρω αποζημίωση που έλαβαν οι σταθμοί φυσικού αερίου, τα 90,25 €/MWh αφορούν πληρωμές μέσω του ΗΕΠ και του 90% του Μηχανισμού Μεταβλητού Κόστους και επομένως αφορούν το πραγματικό αποφευγόμενο κόστος.

Φυσικά για την πλήρη εκτίμηση του αποφευγόμενου κόστους χάρη στις Α.Π.Ε. πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη:
• Το μέρος της αξίας της διαθεσιμότητας ισχύος που προσφέρουν οι Α.Π.Ε. χάρη στο capacity credit . To σύνολο αυτής της αξίας είναι σήμερα της τάξης των 8,5 – 9 €/MWh.
• Το πρόσθετο όφελος που απολαμβάνει ο προμηθευτής από την μείωση της ΟΤΣ που προκαλούν οι Α.Π.Ε. (merit order effect) .

-3.4. Αντί όμως η εκτίμηση του ΕΤΜΕΑΡ να γίνεται με σύγκριση των πληρωμών Α.Π.Ε. (feed in tariff) με το συνολικό αυτό κόστος των πληρωμών προς τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή που εξοικονομούνται/αποφεύγονται χάρη στις Α.Π.Ε., ο στρεβλός και απαρχαιωμένος τρόπος υπολογισμού που ισχύει από το 1999, επιβάλει τη σύγκριση των πληρωμών Α.Π.Ε. μόνο με ένα μικρό μέρος του συμβατικού κόστους που είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη τεχνητής υπερτίμησης του ΕΤΜΕΑΡ κατά 60% που υπολογίστηκε από την μελέτη του ΙΟΒΕ. Η υπερτίμηση αυτή επιδοτεί το κόστος του ρεύματος προς όφελος των προμηθευτών.

-3.5. Τονίζεται εμφαντικά ότι ακόμα και αν η παρούσα διαδικασία διαβούλευσης ή οι αναγκαίες νομοθετικές, ρυθμιστικές και λοιπές πρωτοβουλίες για την προώθηση της απελευθέρωσης, οδηγήσουν στο άμεσο μέλλον σε μείωση του προβλήματος που δημιουργείται από την μη αποτελεσματική συμπερίληψη της έννοιας του αποφευγόμενου κόστους στον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ, κάτι τέτοιο δεν θεραπεύει αναδρομικά το τεράστιο πρόβλημα και έλλειμμα που αυτή η εσφαλμένη τακτική έχει εδώ και χρόνια δημιουργήσει εις βάρος των Α.Π.Ε.

-3.6. Επικουρικά αναφέρεται ότι απαιτείται έλεγχος του τρόπου υπολογισμού των εκροών από τον Ειδικό Λογαριασμό προς τη ΔΕΗ για την κάλυψη των πληρωμών προς τα οικιακά Φωτοβολταϊκά στις στέγες. Δεν θα πρέπει να αναζητείται από τον Ειδικό Λογαριασμό το σύνολο των οικονομικών συμψηφισμών ανά ΦΒ παραγωγό, δηλαδή το σύνολο της διαφοράς [ΦΒ παραγωγή]x550 – [Κατανάλωση παραγωγού]x140 (θεωρώντας το οικιακό τιμολόγιο στη ΧΤ περίπου 140 €), διότι αυτό επιβαρύνει άδικα τον ΛΑΓΗΕ, δεδομένου ότι η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση αφορά το σύνολο της παραγωγής του ΦΒ στη στέγη, η οποία παραμένει στο δίκτυο ΧΤ και καταναλώνεται τοπικά – πλησίον δηλαδή της παραγωγής. Κατά συνέπεια το ποσό που πρέπει να αντλείται από τον Ειδικό Λογαριασμό είναι η συνολική ΦΒ παραγωγή από τις στέγες επί τη διαφορά του feed in tariff (550 €) μείον το συνολικό οικιακό τιμολόγιο λιανικής στη Χαμηλή Τάση (περίπου 140 €), ήτοι [ΦΒ παραγωγή] x [550 – 140]
Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο διαλόγου και να προωθηθεί άμεσα μόνιμη και βιώσιμη λύση.

4. Ως ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση προτείνεται ο ακόλουθος άξονας παρεμβάσεων:

-4.1. το ΕΤΜΕΑΡ να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αποφευγόμενο κόστος, οπότε θα διαμορφώνεται σε ένα μέρος μόνο (της τάξης του 40%) του σημερινού αναγκαίου ύψους. Έτσι θα πάψει η απίθανη επιδότηση της προμήθειας και άρα των ορυκτών καυσίμων, από πόρους που μόνο κατ’ όνομα προορίζονται για τις Α.Π.Ε.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης τριετίας, η πρόταση αυτή ισοδυναμεί με αύξηση του εσόδου του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. από τον ΗΕΠ και τον μηχανισμό αποκλίσεων στο 150% του σημερινού. Για λόγους απλότητας, προτείνεται το ποσοστό αυτό να νομοθετηθεί και ταυτόχρονα να δοθεί εξουσιοδότηση στη Ρ.Α.Ε. να αναπροσαρμόζει το ύψος του εσόδου αυτού όποτε το κρίνει αναγκαίο, έτσι ώστε να αντανακλά το αποφευγόμενο κόστος λαμβανομένου όμως υπόψη του ελλείμματος που έχει ήδη δημιουργηθεί εξαιτίας της παρελθούσης στρέβλωσης.

Η διατήρηση ως διακριτού στοιχείου του ΕΤΜΕΑΡ (αλλά με ορθό υπολογισμό) θα επιτρέψει τη συνέχιση της διοχέτευσης πρόσθετων πόρων (π.χ. έσοδα ρύπων, Τέλος ΕΡΤ κλπ.) με σκοπό την επιδότηση του πραγματικού πρόσθετου των Α.Π.Ε. και την ακόμα μεγαλύτερη ανακούφιση του καταναλωτή.

4.2. Προκειμένου όμως να αποφευχθεί και να μειωθεί το σημερινό ρυθμιστικό ρίσκο που αντιμετωπίζουν οι Α.Π.Ε., μέσω της εξάρτησης των πληρωμών τους από τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ και συνεπακόλουθα από την ρυθμιστική-διοικητική απόφαση καθορισμού του ύψους του ΕΤΜΕΑΡ, πρέπει η ευθύνη καθορισμού σε μηνιαία βάση του ΕΤΜΕΑΡ να μεταφερθεί στο ΛΑΓΗΕ και η ευθύνη πληρωμής του διακριτού αυτού ΕΤΜΕΑΡ να μεταφερθεί στους Προμηθευτές, τους οποίους θα τιμολογεί ο ΛΑΓΗΕ όπως σήμερα τους τιμολογεί για το έσοδο από το Μηχανισμό Μεταβλητού Κόστους.

Η μηνιαία αυτή τιμολόγηση θα γίνεται κατά τρόπο ώστε κάθε μήνα ο Λογαριασμός Α.Π.Ε. να παρουσιάζει πλεόνασμα ικανό να καλύπτει πέραν των μηνιαίων εκροών και ένα ποσοστό της τάξης του 3-5% του υφιστάμενου ελλείμματος. Εκτιμάται ότι με ένα τέτοιο ρυθμό κάλυψης του υφιστάμενου ελλείμματος, δεδομένων και των άλλων πρόσθετων πόρων (π.χ. Τέλος ΕΡΤ, αυξημένο έσοδο από ΗΕΠ, ρύποι) στο τέλος του 2013 ο Λογαριασμός θα είναι πλήρως ισοσκελισμένος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του αναγκαίου μηνιαίου πλεονάσματος μπορεί εύκολα να καθορισθεί.
Για την εφαρμογή της προτεινόμενης άμεσης λύσης, επισυνάπτεται σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης.

5. Με την προϋπόθεση της απελευθέρωσης της αγοράς και της λειτουργίας του ανταγωνισμού, η δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση είναι η ευθύνη κάλυψης του συνόλου των πληρωμών προς τις Α.Π.Ε. να μεταφερθεί πλήρως στους προμηθευτές και να ενσωματωθεί στο κόστος τους. Έτσι θα εκλείψει ο κίνδυνος νέων ελλειμμάτων στο μέλλον και νέων άδικων επιβαρύνσεων του καταναλωτή.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, προκειμένου ο καταναλωτής να λαμβάνει με διαφάνεια πλήρη ενημέρωση για το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει, θα πρέπει να υπολογισθεί το αληθινό πρόσθετο κόστος/όφελος χάρη στις Α.Π.Ε. με βάση το αποφευγόμενο κόστος (όπως και στο σημείο 4 ανωτέρω) και αυτό να κοινοποιείται.

6. Αν τίποτα από όλα αυτά (σημεία 4 και 5) δεν γίνει και συνεχίσει ο σημερινός απηρχαιωμένος και στρεβλός τρόπος υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ, τότε στοιχειώδεις λόγοι ηθικής, δικαιοσύνης και κυρίως ακριβέστερης πληροφόρησης του καταναλωτή επιβάλουν να μετονομαστεί, ώστε η ονομασία του να αντιπροσωπεύει την αληθή του φύση που είναι η κάλυψη μιας χρηματικής διαφοράς (feed in tariff μείον οριακή τιμή συστήματος), η οποία δεν σχετίζεται και δεν αντανακλά κανένα κόστος, ούτε των Α.Π.Ε. ούτε της μείωσης των εκπομπών. Ως ορθή ονομασία προτείνεται το Τέλος Εξισορρόπησης.

7. Στο πλαίσιο της δίκαιης αντιμετώπισης του προβλήματος ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. μπορεί να αναζητηθούν και άλλες τεχνικές λύσεις. Ως μια τέτοια αναφέρεται η ενιαία και ταυτόχρονη πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του ΛΑΓΗΕ και του ΑΔΜΗΕ προς τους παραγωγούς μέσω της ενοποίησης των διαφορετικών λογιστικών λογαριασμών που σήμερα διατηρούνται. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπισθεί μερικώς μια αδικία που επιβαρύνει τις Α.Π.Ε. δηλαδή το γεγονός ότι οι παραγωγοί Α.Π.Ε. είναι κατ’ ουσίαν οι τελευταίοι στην ουρά πληρωμών με αποτέλεσμα, εάν η συνολική χρηματική εκροή από τον καταναλωτή ανά μονάδα ενέργειας δεν επαρκεί να καλύψει όλα τα στοιχεία κόστους του τιμολογίου (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις), αυτό μεταφράζεται αυτόματα σε έλλειμμα του Λογαριασμού Α.Π.Ε.

Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σταθερά τα τελευταία έτη λόγω του συνδυασμού της – για πολιτικούς λόγους – μη αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ και της επιδότησης της προμήθειας μέσω αυτού. Όπως αναφέρθηκε, η προτεραιότητα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που αποτελεί μέρος του γενικότερου προβλήματος, πρέπει να δοθεί στην εξοικονόμηση κόστους από όλα τα κέντρα κόστους του τιμολογίου.

ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια