Φωτοβολταϊκά: οι προτάσεις του ΣΕΦ για τον κλάδο – «Ναι» στην εγγυοδοσία

1
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις προτάσεις του για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα για τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της ΡΑΕ.

—Οι προτάσεις για τα φωτοβολταϊκά

Σύμφωνα με το κείμενο των προτάσεων του ΣΕΦ, άμεσες προτεραιότητες για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να είναι:

Αναθεώρηση του ενδεικτικού εθνικού στόχου για το 2020 σε ότι αφορά στα φωτοβολταϊκά, που αποτελούν τη μόνη τεχνολογία που φάνηκε συνεπής στις υποχρεώσεις επίτευξης των στόχων. Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, ο στόχος για τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε τουλάχιστον 6 GWp ως το 2020 για να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η βιωσιμότητα του κλάδου και το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων σ’
αυτόν.

– Η άμεση αναθεώρηση του στόχου, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη νομοθεσία, θα επιτρέψει την άρση της καταστροφικής για τον κλάδο αναστολής της αδειοδοτικής διαδικασίας για χιλιάδες έργα φωτοβολταϊκών.

– Η επιβολή εγγυοδοσίας για όλες τις ΑΠΕ (εκτός των εφαρμογών σε κτιριακές εγκαταστάσεις) θα επιτρέψει το ξεκαθάρισμα στην αγορά ΑΠΕ και θα καταδείξει τον εικονικό χαρακτήρα του δήθεν κορεσμού των δικτύων.

Όπως τονίζει ο σύνδεσμος: «Η μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταϊκών, όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, αλλά θα αποφέρει σημαντικά φορολογικά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, πολλαπλάσια της παρεχόμενης ενίσχυσης. Παράλληλα, θα υπάρχουν σημαντικά οφέλη για την κοινωνία από την αποφυγή ανάπτυξης νέων υποδομών συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και από το μικρότερο κόστος για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών, αλλά και από τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας».

Όσον αφορά στη δυνατότητα των δικτύων να εξυπηρετήσουν την επιδιωκόμενη αυξημένη ισχύ, ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις της ΔΕΗ, τα σημερινά δίκτυα μπορούν να απορροφήσουν άμεσα ισχύ τουλάχιστον 5 GWp φωτοβολταϊκών, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις αναβαθμίσεις και επεκτάσεις που ήδη δρομολογούνται με δαπάνες των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.