ΑΠΕ: εγγυητικές και στενότερες προθεσμίες για το ξεμπλοκάρισμα του δικτύου – Αντιδράσεις

0
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την καταβολή εγγυήσεων από τους υποψήφιους επενδυτές ΑΠΕ για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, αλλά και από όσους έχουν ήδη λάβει άδεια προτείνει η ΡΑΕ για το ξεμπλοκάρισμα του “κορεσμένου” δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριμήνου από την κλήση προς τους επενδυτές ΑΠΕ και θα αντικατοπτρίζει την οικονομική τους δυνατότητα και την πραγματική πρόθεσή τους να κάνουν το έργο.

Σε δεύτερη φάση, η ΡΑΕ προτείνει τη μείωση του χρονικού περιθωρίου ολοκλήρωσης του έργου από τη λήψη όρων σύνδεσης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε τέσσερα χρόνια για τα αιολικά πάρκα και 18 μήνες για τα φωτοβολταϊκά, σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες κατασκευής έργων ΑΠΕ.

Όπως αναφέρει το energypress, στην Ελλάδα σήμερα αιολικά και φωτοβολταϊκά έχουν δεσμεύσει ηλεκτρικό χώρο της τάξης των 7.500 Μεγαβάτ. Η εγκατεστημένη ισχύς σε λειτουργία ανέρχεται σε 2.500 Μεγαβάτ. Τα υπόλοιπα 5000 Μεγαβάτ αφορούν σε έργα που έχουν λάβει δεσμευτικούς όρους σύνδεσης, ωστόσο θεωρείται ότι η πλειονότητά τους δεν γίνεται να υλοποιηθεί.

Ωστόσο, τα έργα αυτά δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο και δημιουργούν “εικονικά” κορεσμένα δίκτυα όπως αυτό της Πελοποννήσου.

—Αντίδραση από ΕΛΕΤΑΕΝ

Την αντίθεσή της στην πρόταση εγγυοδοσίας εκφράζει η ΕΛΕΤΑΕΝ με επιστολή προς τους κκ. Λιβιεράτο και Παπαγεωργίου στο ΥΠΕΚΑ, η οποία κοινοποιείται προς τις υπόλοιπες ενεργειακές Αρχές της χώρας (ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ και Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ κάνει λόγο για δημιουργία αρνητικού επενδυτικού περιβάλλοντος και προτείνει τη χορήγηση δεσμευτικών προσφορών στις επενδύσεις εκείνες που έχουν λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, δηλαδή είναι ώριμες,  αντί της πλήρους αναστολής.

Ζητάει τέλος, την καταγραφή των δεδομένων ώστε να υπάρχει «μια εύληπτη, συνοπτική αλλά κατατοπιστική και ακριβής εικόνα σε σχέση με την κατάσταση των σήμερα εν ισχύ δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης, η οποία να περιλαμβάνει και ένα χρονοδιάγραμμα λήξης τους ανά περιοχή της χώρας».

Η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει τα εξής:

Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας είναι σημαντική προϋπόθεση για την Ανάπτυξη και την παροχή φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας στην εθνική οικονομία και τον καταναλωτή. Με την παρούσα επιθυμούμε να φέρουμε σε προσοχή σας δύο διακριτά αλλά και αλληλένδετα θέματα:

(ι) τους έντονους προβληματισμούς μας σε σχέση με τη συζήτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών ως προϋπόθεση για την χορήγηση ή την διατήρηση της δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα ή και μόνο στις κορεσμένες περιοχές, εκ μέρους των επιχειρήσεων που υπόκεινται στην υποχρέωση άδειας παραγωγής, και

(ιι) την ανάγκη να υλοποιηθούν άμεσα ώριμα επενδυτικά αιολικά έργα ακόμα και σε κορεσμένες περιοχές, χωρίς να θίγονται οι υφιστάμενες προσπάθειες. Η υλοποίηση των ώριμων αυτών επενδύσεων εν μέσω της παρούσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης είναι εξαιρετικά αναγκαία για να παραμείνει ο κλάδος ζωντανός και ισχυρός. Το μείζον αυτού του στόχου επιβάλει να αναζητηθούν αποτελεσματικές λύσεις ώστε η ανάπτυξη να μην αναστέλλεται από παράγοντες όπως είναι η ανεξέλεγκτη –παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες- και ψυχοφθόρα γραφειοκρατία ή ο πραγματικός ή θεωρητικός κορεσμός των δικτύων.

Τα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ συζήτησαν αναλυτικά τα θέματα αυτά. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1) Η απαίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των επιχειρήσεων που υπόκεινται στην υποχρέωση άδειας παραγωγής, ακόμα και για υφιστάμενες δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης, αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα αναδρομικής ανατροπής του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται οι επενδύσεις και κλονίζει την επενδυτική εμπιστοσύνη. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι οι επενδύσεις αυτές έχουν ήδη διέλθει μια μακρά διαδικασία ανάπτυξης και αδειοδότησης που περιλαμβάνει και αξιολόγηση του φορέα τους από τη Ρ.Α.Ε.

2) Αναλόγως, οποιαδήποτε λύση που περιορίζει τα δικαιώματα των υφιστάμενων δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης ή δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς τη λύση σύνδεσης στην οποία έχει δεσμευθεί ο Διαχειριστής, επηρεάζει αρνητικότατα την πιθανότητα χρηματοδότησης (bankability) των έργων αυτών.

3) Η απαίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο, αποτελεί μια ακόμα ποινολόγηση του κλάδου της αιολικής ενέργειας που αυξάνει το ήδη υψηλό κόστος ανάπτυξης και δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες στο εγχώριο και ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον. Είναι σαφές ότι η δέσμευση πόρων από τις επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στη νέα αυτή απαίτηση, θα στερήσει τους πόρους αυτούς από την απασχόληση, την αγορά υπηρεσιών, τις επενδύσεις και γενικότερα την ανάπτυξη.

4) Τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η απαίτηση αυτή είναι ασύμμετρα σε σχέση με το στόχο που υποτίθεται ότι επιδιώκει να επιτύχει. Το γεγονός είναι ότι με πρόσχημα την –πράγματι αναγκαία- υλοποίηση επενδύσεων, θα πιεστούν ακόμα περισσότερο όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου και θα διαμορφωθεί περιβάλλον βίαιης ανακατανομής και υπερσυγκέντρωσης με αποτέλεσμα μείωση του ανταγωνισμού και περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας.

Πέραν του γενικότερου και σημαντικού θέματος που εγείρει η άκαιρη και ατυχής συζήτηση περί εγγυητικών επιστολών, υφίσταται το ειδικότερο, αλλά μείζον, πρόβλημα της μη υλοποίησης ώριμων επενδύσεων σε περιοχές της χώρας όπου το δίκτυο έχει κηρυχθεί κορεσμένο.

Κατά την άποψή μας, η ακριβής και ορθή περιγραφή ενός προβλήματος είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική επίλυσή του. Στην προκειμένη περίπτωση, η υλοποίηση ώριμων επενδύσεων δεν κωλύεται εξαιτίας του γεγονότος ότι υποψήφιοι παραγωγοί έχουν δεσμεύσει – με τη νόμιμη διαδικασία – ηλεκτρικό χώρο, με αποτέλεσμα τα δίκτυα να φέρονται θεωρητικώς «κορεσμένα».

Αντιθέτως, κωλύεται από την αναστολή χορήγησης δεσμευτικών προσφορών παρά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι πολλά από τα άλλα έργα που έχουν ήδη λάβει δεσμευτική προσφορά δεν θα υλοποιηθούν εγκαίρως. Η αναστολή αυτή πρέπει άμεσα να αρθεί και να χορηγηθούν δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης σε ώριμες επενδύσεις που έχουν λάβει Ε.Π.Ο. ώστε να υλοποιηθούν, χωρίς να θιγούν οι υφιστάμενες προσπάθειες.

Η άμεση χορήγηση των νέων δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης, πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργεί υπέρμετρες νομικές υποχρεώσεις στο Διαχειριστή ούτε πιθανότητα αδυναμίας ανταπόκρισής του στις υποχρεώσεις αυτές. Είναι σαφές ότι τέτοια αδυναμία θα προκύψει θεωρητικά εάν υλοποιηθούν οι περισσότερες από τις επενδύσεις (αυτές που ήδη έχουν λάβει δεσμευτική προσφορά σύνδεσης και αυτές που θα λάβουν), κάτι το οποίο δεν πιθανολογείται.

Παρά το γεγονός της εν τοις πράγμασι ανυπαρξίας τέτοιας αδυναμίας ανταπόκρισης, προς πλήρη διασφάλιση του Διαχειριστή μιαπροκαταρκτική πρόταση είναι να αναζητηθεί λύση στο πλαίσιο του μοντέλου που έχει επιτυχημένα εφαρμοσθεί με το 2ο πακέτο των αιολικών πάρκων που αδειοδοτήθηκαν και ήδη λειτουργούν, στη Θράκη. Ήτοι στα κορεσμένα δίκτυα να χορηγούνται νέες δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης που θα δίνουν τη δυνατότητα άμεσης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και οι οποίες θα περιλαμβάνουν ειδικό όρο για την κατά προτεραιότητα περικοπή του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου, εφόσον κατά την λειτουργία του έχουν υλοποιηθεί όλες οι υφιστάμενες δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και εμφανίζονται προβλήματα ασφάλειας συστήματος.

Τονίζεται με έμφαση, ότι η ανωτέρω ιδέα αποτελεί απλά ένα προκαταρκτικό παράδειγμα πιθανής λύσης που αν τύχει περαιτέρω επεξεργασίας, μαζί με άλλες λύσεις, πιθανόν να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της στις σημερινές συνθήκες.
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,

Πιστεύουμε ότι για την ειλικρινή συζήτηση και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής λύσης για το πρόβλημα του «κορεσμού» των δικτύων,πρέπει να αποκτηθεί –και να παρασχεθεί και στον κλάδο μας- εύληπτη, συνοπτική αλλά κατατοπιστική και ακριβή εικόνα σε σχέση με την κατάσταση των σήμερα εν ισχύ δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης, η οποία να περιλαμβάνει και ένα χρονοδιάγραμμα λήξης τους ανά περιοχή της χώρας. Η πληροφόρηση αυτή, επεξεργασμένη με τρόπο που να είναι εύληπτος και αξιοποιήσιμος, είναι αναγκαία για την εκτίμηση του πραγματικού μεγέθους του προβλήματος που επιδιώκεται να επιλυθεί.

Η ανάγκη για τη διαμόρφωση αυτής της εικόνας ως βάσης συζήτησης, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική εάν ληφθεί υπόψη ότι ήδη ο κλάδος της αιολικής ενέργειας και γενικά των Α.Π.Ε. που υπόκεινται στην υποχρέωση για άδεια παραγωγής, διέπεται από ένα εξαιρετικά αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προθεσμιών και ελέγχων, το οποίο δεν ισχύει για τους συμβατικούς σταθμούς ή για τα έργα που εξαιρούνται από την άδεια παραγωγής.

Ενδεικτικά σημειώνουμε τις προθεσμίες για την υλοποίηση της άδειας παραγωγής, της άδειας εγκατάστασης, της δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης, τη δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου μετά τη χορήγηση Ε.Π.Ο., την χρηματοδοτική αξιολόγηση από τη Ρ.Α.Ε., την παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης των έργων κλπ. Επαναλαμβάνουμε ότι απαιτείται αυστηρή εφαρμογή του πλαισίου αυτού και ότι θα βρεθούμε αρωγοί των αρμόδιων υπηρεσιών στην εκπλήρωση της υποχρέωσής τους αυτής.

Τέλος υπογραμμίζουμε ότι η απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης πολύ μικρών έργων Α.Π.Ε. ακόμα και στις περιοχές που φέρονται κορεσμένες – με διασφάλιση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του ΛΑΓΗΕ – είναι σημαντική διότι δημιουργεί προϋποθέσεις διάχυσης της ανάπτυξης σε ευρύτερα κοινωνικά και εισοδηματικά στρώματα σε τοπικό επίπεδο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανάπτυξη όλων των Α.Π.Ε. ασχέτως μεγέθους.

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε να μην προχωρήσετε σε βεβιασμένες ενέργειες χωρίς σφαιρική και αναλυτική διαβούλευση και συγκερασμό των απόψεων όλης αγοράς.

econews, ELETAEN

Σχόλια