Στην Intelen τρία φωτοβολταϊκά της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε συμφωνία με την ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ήρθε η Intelen για την ενσωμάτωση τριών νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής απόδοσης άνω του 1,35 MWp στο cloud σύστημα επεξεργασίας δεδομένων για φωτοβολταϊκά της ελληνικής startup.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα greenbusiness.gr, ήδη το ένα πάρκο έχει διασυνδεθεί με το σύστημα, ενώ έπονται και τα δύο άλλα πάρκα.

Το πρωτοποριακό σύστημα που εφήρμοσε η Intelen στα πάρκα της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες αποτελείται από μία Big Data Engine,  ένα εργαλείο οικονομικής ανάλυσης για real-time παρακολούθηση των επενδύσεων καθώς και extensions ανάλυσης δεδομένων και μετρήσεων για τις αναφορές στα πάρκα στα social media και στα συστήματα Web 2.0.

Εκτός αυτού, έχει προστεθεί ειδικό σύστημα για την real-time πληροφόρηση των εργαζομένων και των υψηλόβαθμων στελεχών σχετικά με την απόδοση των ηλιακών πάρκων, τις καιρικές και άλλες συνθήκες.

Σχόλια