Βιολογικά γεωργικά προϊόντα: παρέμβαση BΙΟ Ελλάς και ΔΗΩ για ψευδείς βεβαιώσεις

0
60

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟ Ελλάς και ΔΗΩ , με αφορμή την εύρεση παραποιημένων βεβαιώσεων, που είχαν κατατεθεί σε κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας για την ένταξη στα προγράμματα επιδότησης του Υ.Α.Α.Τ. τονίζουν τη σημασία της αξιοπιστία των συστημάτων πιστοποίησης στον κλάδο της Βιολογικής Γεωργίας.

Όπως τονίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι δύο φορείς “η Βιολογική Γεωργία αποτελεί πρόταση ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, και εστιάζει σε συστήματα παραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον που δίνουν προτεραιότητα στην υγεία, στη διατροφή, στον καταναλωτή και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Τα βιολογικά προϊόντα, πριν φτάσουν στον καταναλωτή είχαν και έχουν αυστηρό έλεγχο για την τελική τους πιστοποίηση και αυτή η αρχή αποτελεί προτεραιότητα και είναι αδιαπραγμάτευτη!

Από συστηματικό διασταυρωτικό έλεγχο των δύο Οργανισμών Πιστοποίησης εντοπίσθηκαν περιπτώσεις παραποιημένων βεβαιώσεων για τις οποίες έχουν γίνει οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες έναντι των εμπλεκομένων, οι οποίοι πέραν του κινήτρου των ίδιων συμφερόντων δυσφήμισαν την αξιοπιστία και την επαγγελματική φερεγγυότητα του βιολογικού κλάδου.

Ταυτόχρονα έχουν ενημερωθεί εγκαίρως οι αρμόδιες αρχές ώστε να υπάρξουν ενέργειες κατά αρμοδιότητα.

Από την πλευρά των Οργανισμών καταδικάζεται κάθε ενέργεια που βάλλει την αξιοπιστία της βιολογικής γεωργίας”.

Σχόλια