Καθαρότερα σήματα ποιότητας τροφίμων

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο χρόνος που χρειάζεται για να λάβει το σήμα ποιότητας ένα γεωργικό προϊόν από μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ή που παράγεται με έναν παραδοσιακό τρόπο, θα μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ σύμφωνα με Κανονισμό που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Οι νέοι κανόνες θα εισάγουν επίσης ένα νέο σήμα για προϊόντα «ορεινής γεωργίας «. Σήματα για νησιωτικά γεωργικά προϊόντα και προϊόντα που πωλούνται σε αγροκτήματα ενδέχεται να ακολουθήσουν σύντομα.

«Ο κανονισμός αυτός θα βοηθήσει τόσο τους αγρότες όσο και τους καταναλωτές. Η απλούστευση στη διαδικασία εγγραφής θα ενθαρρύνει τους αγρότες να καταχωρίσουν τα προϊόντα και τα συστατικά τους με ποιοτικά συστήματα σημάτων και έτσι να είναι σε θέση να εξηγούν καλύτερα την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους στους πελάτες τους, οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι σε θέση να κάνουν καλύτερα πληροφορημένες επιλογές», δήλωσε η εισηγήτρια Iratxe García Pérez (Σοσιαλιστές, Ισπανία).

Οι νέοι κανόνες, στους οποίους συμφώνησαν τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ και το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων τον περασμένο Ιούνιο θα μειώσουν την προθεσμία για την εξέταση των αιτήσεων από την Επιτροπή από 12 σε μόλις 6 μήνες. Παράλληλα θα μειωθεί και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Καλύτερη προστασία των καταχωρημένων προϊόντων …

Το ΕΚ εξασφάλισε οτι ομάδες παραγωγών τροφίμων – π.χ. ενώσεις παραγωγών, μεταποιητών ή παραγωγών-μεταποιητών – θα εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της ονομασίας και την προώθηση της αυθεντικότητας και της φήμης των προϊόντων τους.

… αλλά όχι στη διαχείριση της προσφοράς ακόμα

Οι ομάδες παραγωγών θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη θέση των προϊόντων τους στην αγορά, αλλά δεν θα έχουν το δικαίωμα να καθιερώσουν ένα σύστημα διαχείρισης του όγκου των προστατευόμενων προϊόντων που παράγονται ή να «προσαρμόσουν» την προσφορά και τη ζήτηση, όπως είχε ζητηθεί αρχικά από την Επιτροπή Γεωργίας.

Νέος ορισμός των «παραδοσιακών» προϊόντων

Οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για ένα σήμα «εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος» (ΕΠΙΠ) θα υποχρεούνται να αποδείξουν τη χρήση στην εγχώρια αγορά για 30 χρόνια, αυξημένο σε σχέση με τα 25 χρόνια που ισχύουν σήμερα. Το νέο σχέδιο για το ΕΠΙΠ θα διασφαλίζει όχι μόνο τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, αλλά και τις συνταγές, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο.

Σήμα προϊόντων ορεινής και νησιωτικής γεωργίας

Για να έχουν τη δυνατότητα οι παραγωγοί ορεινής γεωργίας να προωθήσουν καλύτερα την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, θα εισαχθεί ένα νέο σήμα όταν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. Τον επόμενο χρόνο ενδέχεται να ακολουθήσουν σήματα για τη νησιωτική παραγωγή, καθώς και ένα σχέδιο για την τοπική γεωργία και την άμεση πώληση.

Ορισμοί
«Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (ΠΟΠ) –  χρησιμοποιείται για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί, επεξεργαστεί και παρασκευαστεί σε μία συγκεκριμένη περιοχή  π.χ. Παρμεζάνα, Αρνί Shetland, Φέτα, Ροκφόρ.

«Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» (ΠΓΕ) – χρησιμοποιείται για τα προϊόντα των οποίων τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής πραγματοποιείται στην καθορισμένη περιοχή, π.χ. Starobrněnské pivo, Schwarzwälder Schinken, ή Castaña de Galicia.

«Εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν» (ΕΠΙΠ) – οι παραγωγοί χρησιμοποιούν μία αναγνωρισμένη παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής π.χ. Vieille Kriek, Liptovská saláma, Kalakukko, ή Prekmurska gibanica

Σχόλια