Ατμοσφαιρική ρύπανση: μέτρα για «καθαρότερα» καύσιμα πλοίων

0
77

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η αυστηρότερη νομοθεσία για την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις ευρωπαϊκές ακτές και θα συμβάλει στη μείωση των περίπου 50.000 πρόωρων θανάτων οι οποίοι καταγράφονται ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία.

Η νέα οδηγία, που υιοθέτησε την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύστερα από την επίτευξη συμφωνίας με τα κράτη μέλη, απαιτεί αυστηρότερα γενικά όρια το αργότερο έως το 2020.

Αυστηρότεροι κανόνες

Οι νέοι αυτοί κανόνες προσαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στα όρια που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Το γενικό όριο περιεκτικότητας σε θείο στις ευρωπαϊκές θάλασσες θα μειωθεί από 3,5% σε 0,5% μέχρι το 2020, κατόπιν επιμονής των Ευρωβουλευτών για την διαγραφή διατάξεων που θα επέτρεπαν την αναβολή λήξης της προθεσμίας κατά πέντε έτη.

Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη – «Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών Θείου» (ΠΕΕΘ) στην Ευρώπη – θα πρέπει να πληροί το νέο διεθνές πρότυπο του 0,1% μέχρι το 2015.

Τα όρια μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας καθαρότερα καύσιμα ή τεχνολογία όπως αυτή των πλυντρίδων που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.

Σχόλια