«Ψήσιμο» των φυτών για αυξημένη αντοχή

0
841

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με τον όρο ψήσιμο των φυτών ή κατά το πιο επιστημονικό σκληραγώγηση, εννοούνται οι χειρισμοί εκ μέρους των καλλιεργητών ώστε τα φυτά να εγκλιματιστούν προοδευτικά στις συνθήκες περιβάλλοντος, στο οποίο πρόκειται να αναπτυχθούν. Ειδικότερα, με τη σκληραγώγηση επιδιώκεται η επαγωγή αντοχής στα φυτά σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (0 έως 10οC).

Πολλές φορές τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα φυτά της βεράντας και του χωραφιού μας, σχετίζονται με την εγκατάσταση αυτών και ειδικότερα την έλλειψη ενός μεταβατικού σταδίου κλιματικής προσαρμογής. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρεται στην εισαγωγή φυτικών ειδών, από περιοχές με πολύ διαφορετικό κλίμα από εκείνο του τόπου εισαγωγής και εγκατάστασής του.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διάθεση φυτών στην αγορά, τα οποία έχουν περάσει τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους σε ελεγχόμενες συνθήκες ενός θερμοκηπίου, χωρίς να έχει προηγηθεί ένα χρονικό διάστημα εγκλιματισμού τους.

Η σκληραγώγηση βασίζεται στις μεταβολές του μεταβολικού μηχανισμού των φυτών, ώστε αυτά να καταφέρουν να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες περιβάλλοντος.

Οι καλλιεργητές ελέγχουν και μεταβάλουν τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών εφαρμόζοντας μια σειρά από τεχνικές όπως:

*Σταδιακή έκθεση των φυτών σε χαμηλές θερμοκρασίες
*Σταδιακή μείωση της συχνότητας των ποτισμάτων
*Έλεγχος της ποσότητας του φωτός που δέχονται τα φυτά
*Τα φυτά είναι κατάλληλα να «ψηθούν» είτε στο στάδιο του σπόρου, είτε ως μικρά φυτάρια, χωρίς να αποκλείονται μεταγενέστερα στάδια.

Τέλος, ο βαθμός και η διάρκεια σκληραγώγησης εξαρτώνται από την παρεμβολή υψηλών θερμοκρασιών, τη σχετική διάρκεια ημέρας και νύχτας, καθώς και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

Όλες οι παράμετροι ανάπτυξης και σωστής διαχείρισης των φυτών αναλύονται εις βάθος στα μαθήματα Πρακτικής Κηπουρικής, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, Βιολογικής Γεωργίας του e-school by agronomist.gr!

agronomist.gr

Σχόλια