Κλάδος πετρελαιοειδών: μείωση όγκου πωλήσεων και επενδύσεων για το περιβάλλον

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κατά 5,1% μειώθηκε ο όγκος των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών το 2011 σε σύγκριση με το 2010 μετά τη μείωση κατά 12,6% την περίοδο 2009/2010.

Σχετική έρευνα που δημοσιοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) η μείωση αποδίδει τη μείωση στη σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα σε συνδυασμό με την ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2011.

Από την άλλη πλευρά, οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου οδήγησαν σε αύξηση της αξίας των πωλήσεων κατά 5% περίπου, στα  €13.531 εκατ. έναντι €12.892 εκατ. το 2010.

—Επενδύσεις αλλά όχι “πράσινες

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, σε αντίθεση με το γενικότερο αρνητικό επενδυτικό κλίμα στην ελληνική οικονομία, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες ταξινομούνται σε εκείνες που αφορούν «την ασφάλεια και το περιβάλλον» και στις «λοιπές», αυξήθηκαν το 2011 κατά 1,4% έναντι του 2010, τάση που προκύπτει από τη μικρή ενίσχυση, κατά 1,6% των λοιπών επενδύσεων.

Οι επενδύσεις για την «ασφάλεια και το περιβάλλον» υποχώρησαν στις €3.074 χιλ. το 2011, έναντι €3.120 χιλ. το προηγούμενο έτος.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος επενδύει λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος κονδύλια για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους και την προστασία του περιβάλλοντος αναφέρει η έρευνα.

econews

Σχόλια