Δικαίωση ΔΕΗ στο Ευρωδικαστήριο για τους λιγνίτες – Δεν πουλάει μονάδες

0
23

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Δικαίωση για τη ΔΕΗ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο απεφάνθη ότι η Επιχείρηση δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στη λιγνιτική αγορά στην Ελλάδα και άρα μπορεί να κρατήσει όλα τα εργοστάσια παραγωγής που διαθέτει.

Η ΔΕΗ είχε προσφύγει στο Ευρωδικαστήριο κατά απόφασης της Κομισιόν που κατηγορούσε τη ΔΕΗ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά λιγνίτη.

Το σκεπτικό της απόφασης των δικαστών είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 3,2 δισ. τόνοι λιγνίτη, ενώ η ΔΕΗ έχει αποκλειστικά δικαιώματα μόνο για τα 2 δισ. τόνους, που σημαίνει ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να εκμεταλλευθούν εάν θέλουν τα υπόλοιπα.

Το Ευρωδικαστήριο αποδίδει ευθύνες στο ελληνικό Δημόσιο που δεν έδωσε ευκαιρίες και σε άλλους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να αποκτήσουν πρόσβαση σε βεβαιωμένα κοιτάσματα λιγνίτη, πράγμα για το οποίο δεν ευθύνεται η ΔΕΗ.

—Εκποίηση λιγνιτικών μονάδων ζήταγε η Κομισιόν

Η προηγούμενη απόφαση της Κομισιόν υποχρέωνε την επιχείρηση να πουλήσει λιγνιτικές μονάδες της σε ιδιώτες προκειμένου να μην κατέχει δεσπόζουσα θέση και να απελευθερώσει την αγορά ενέργειας από μονοπωλιακές πρακτικές.

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απόφασή της του Μαρτίου 2008, διαπίστωνε ότι η Ελληνική Δημοκρατία είχε παραβεί το άρθρο 86 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ, στο μέτρο που χορηγούσε και διατηρούσε σε ισχύ υπέρ της ΔΕΗ προνομιακή πρόσβαση στην εκμετάλλευση λιγνίτη στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να προκαλείται ανισότητα ευκαιριών μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα (λιγνίτη) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να παρέχεται στη ΔΕΗ η δυνατότητα να διατηρήσει ή και να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του αποκλεισμού ή της παρεμπόδισης της εισόδου νέων ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά.

Η απόφαση του Μαρτίου 2008 καλούσε την Ελληνική Δημοκρατία να προτείνει μέτρα για την αποκατάσταση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης παράβασης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν πρόσβαση σε λιγνίτη και σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη.

Τα εν λόγω μέτρα  περιλάμβαναν την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τα ελληνικά λιγνιτικά κοιτάσματα της Δράμας, της Ελασσόνας, της Βεύης και της Βεγόρας, μέσω δημόσιου διαγωνισμού, σε άλλες οντότητες πλην της ΔΕΗ.

econews

Σχόλια