Διαχείριση αποβλήτων: επιταχύνεται ο Σχεδιασμός – Οι αποφάσεις της διυπουργικής

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Υπό την Προεδρία του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρου Καλαφάτη, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ΥΠΕΚΑ η πρώτη συνεδρίαση της Διϋπουργικής Επιτροπής για την παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναλύθηκε η σημερινή κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, υπήρξε εκτενής συζήτηση για τον καθορισμό των στόχων της Διϋπουργικής Επιτροπής, ενώ εξετάστηκαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και η πόροι για την υλοποίηση των σχετικών έργων.

Η Διϋπουργική Επιτροπή αποφάσισε :

– Την κατάρτιση προγράμματος πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και την επιτάχυνση της εκπόνησης του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, με βάση τις προβλέψεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΕ.

– Την ενίσχυση του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» για χρηματοδότηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο αναθεώρησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

– Την στήριξη της υλοποίησης έργων διαχείρισης αποβλήτων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπου αυτό κρίνεται ως η προσφορότερη λύση για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου συμφέροντος.

– Την προώθηση της συστηματικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο των ενεργειών των Ελληνικών αρχών στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

– Την σύσταση Εκτελεστικής Γραμματείας της Διϋπουργικής Επιτροπής, ως μηχανισμού προώθησης και παρακολούθησης των Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που τελεί υπό τον συντονισμό του ΥΠΕΚΑ.

ΥΠΕΚΑ

Σχόλια