Ο ΣΠΕΦ ζητά παρέμβαση τρόικα και task force για τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την παρέμβαση της τρόικα και της γερμανικής Task Force για την άρση των στρεβλώσεων στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην μεγάλη συμπαραγωγή ζητάει ο ΣΠΕΦ με επιστολή που απέστειλε την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου.

Ο ΣΠΕΦ ζητάει:

* Κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (cost recovery) το οποίο προβλέπει αμοιβή των παραγωγών ηλεκτρισμού (φυσικό αέριο)  από τη ΔΕΗ, με το μεταβλητό τους κόστος, προσαυξημένο κατά 10% προκειμένου να είναι διαθέσιμοι.

* Λογιστική ενσωμάτωση των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) στην Οριακή Τιμή Συστήματος ώστε αυτή να καταστεί πλήρης και πραγματική.

* Εναλλακτικά προτείνεται η κατάργηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) ως διακριτής χρέωσης που δυσφημεί τις ΑΠΕ (αλλά κατά 60% χρηματοδοτεί τα ορυκτά καύσιμα) και του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ με ταυτόχρονη ενσωμάτωση τους στο κύριο κόστος του ρεύματος και δημιουργία ενός και μόνο λογαριασμού πληρωμής όλων των ηλεκτροπαραγωγών ανεξαρτήτως τεχνολογίας αποκλειστικά από τον Λειτουργό.

Η κίνηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την αναλογική κατανομή των ελλειμμάτων σε όλους τους ηλεκτροπαραγωγούς, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, δίχως να επιβαρύνονται μονομερώς οι ΑΠΕ δια της στάσης πληρωμών που υφίστανται από το ΛΑΓΗΕ.

—Συμπαραγωγή

Τέλος ο ΣΠΕΦ αναφέρεται στη μεγάλη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), ισχύος άνω των 35 Μεγαβάτ και υποστηρίζει πως ο «ελαστικός» χαρακτηρισμός μεγάλων συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων ως ΣΗΘΥΑ με αποζημίωση με υψηλή εγγυημένη τιμή που προωθεί το υπουργείο θα βλάψει τον ΛΑΓΗΕ και άρα τις ΑΠΕ προς τις οποίες καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις εξόφλησης με δυσμενέστατες συνέπειες για τους παραγωγούς.

Σημειώνεται πως η παρέμβαση του ΣΠΕΦ έρχεται κατόπιν της απόφασης για παράταση των δύο μηχανισμών της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 (cost recovery και ΑΔΙ), για ένα ακόμα έτος. Στο μεσοδιάστημα θα βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για την αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

econews, ΣΠΕΦ

Σχόλια