Φωτοβολταϊκά: ολοκλήρωση Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 1,32 MW από MGD Energy

0
19

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή 2 έργων ισχύος 500kW έκαστο σε Αμπελώνα Λάρισας και Λεύκη Καρδίτσας, 2 έργων ισχύος 100 kW το καθένα σε Μέγαρα Αττικής και Βόλο Μαγνησίας, καθώς και οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 120kW

Επίσης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών  συνολικής ισχύος 2.5 ΜW.

Για τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς  μεγαλύτερης κλίμακας χρησιμοποιήθηκαν τα κορυφαίας ποιότητας πολυκρυσταλλικά πλαίσια Conergy Power Plus 245W, μετατροπείς των εταιρειών SMA και PowerOne και βάσεις στήριξης της εταιρείας Alumil.

Ο Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί φέρουν υψηλή ποιότητα κατασκευής ακολουθώντας τα αυστηρότερα πρότυπα εγκαταστάσεων. Όλες οι εγκαταστάσεις πιστοποιούνται από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την τεχνική τους αρτιότητα και το υψηλό επίπεδο κατασκευής τους.

Η MGD Energy σε συνδυασμό με την ποιότητα κατασκευής ανταποκρίνεται πλήρως στα τιθέμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική θα είναι η συνδρομή των παραπάνω Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος. Το περιβαλλοντικό όφελος των εγκαταστάσεων αναμένεται να ξεπεράσει ετησίως τις 5730 MWh «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας παράλληλα την έκλυση 4.011 τόνων CO₂ στην ατμόσφαιρα.

Σχόλια