Συνέδριο «Energy in Buildings» – 13 Οκτωβρίου στην Αθήνα

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το μέλλον των κοινωνιών μας εξαρτάται από την ισορροπημένη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Η ποιότητα του περιβάλλοντος και του τοπίου είναι πλέον πρωταρχικής σημασίας.

Η ενέργεια, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας. Η διαχείρισή της στη φύση, στο αστικό, αγροτικό και στο παραθαλάσσιο περιβάλλον, προϋποθέτει και επιβάλλει τη συλλογική προσπάθεια πολλών ειδικοτήτων και τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων μερών για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει κατά το σχεδιασμό να καθοριστούν στόχοι με βάση τους κανόνες και τις αρχές της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ένα σε βάθος μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι ζωτικής σημασίας και απαιτεί την εφαρμογή αποτελεσματικών και εύχρηστων εργαλείων, ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός όλων των συντελεστών για τους ίδιους στόχους.

Σε αυτή τη δυναμική διαδικασία, η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη από επαγγελματίες και ειδικούς φορείς είναι απαραίτητη, προκειμένου να καταστεί δυνατή και τελικά να επιτευχθεί η βελτίωση και η προστασία του δομημένου αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Μόνο έτσι, θα εξασφαλιστεί η ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, αλλά και το μέλλον των επόμενων γενεών.

Η ASHRAE είναι μια διεθνής κοινότητα μηχανικών και επιστημόνων που εμπλέκεται ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, σε παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, μέσω της έρευνας, των δημοσιεύσεων, των συνεδρίων, των σεμιναρίων και της εκπαίδευσης που πραγματοποιεί, κατέχοντας ηγετική θέση σε αυτή την πρόκληση των καιρών.

Το Ελληνικό Παράρτημα, κινούμενο στο ίδιο πνεύμα, εστιάζει σε θέματα περιβάλλοντος και δόμησης, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και σε νέα κτίρια, και διοργανώνει ένα ημερήσιο συνέδριο με θέμα: “ENERGY in BUILDINGS”.

Το συνέδριο απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιστήμονες σχετικών ειδικοτήτων, στρατηγικούς φορείς και σε όλους εκείνους που εμπλέκονται στη διαχείριση και το σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος και της δόμησης. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από την Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα και πραγματοποιείται με την ευγενική βοήθεια του καντονιού Vaud της Ελβετίας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012 στον πολυχώρο «The Hub Events», Αλκμήνης 5, Πετράλωνα, Αθήνα.  H είσοδος είναι ελεύθερη και οι συμμετέχοντες πρέπει να εγραφούν στο www.ASHRAE.gr.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της ημερίδας και τους ομιλητές εδώ.

Σχόλια