Συντονιστής δράσεων του ΥΠΕΚΑ ο Άρης Αλεξόπουλος

0
33

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελου Λιβεριάτου, ανατίθενται στον επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώην Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, Άρη Αλεξόπουλο, καθήκοντα συντονιστή δράσεων που αφορούν:

– στη συνεργασία του ΥΠΕΚΑ και του Υ.Δ.Ι.Μ.Η.Δ. για την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

– στη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και

– στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης στον τομέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ν. 4014/2011

Η παροχή των υπηρεσιών του κ. Αλεξόπουλου γίνεται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής.

Σχόλια