Οικιακά φωτοβολταϊκά: Σύνδεσμος «Ήλιος» για μελετητές/εγκαταστάτες – Τα αιτήματα

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ένας νέος επαγγελματικός σύνδεσμος ιδρύθηκε στον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Μελετητών/ Εγκαταστατών Οικιακών Φωτοβολταϊκών «Ήλιος» το καταστατικό του οποίου κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο την Τετάρτη 12/9.

Πρώτο αίτημα του συνδέσμου είναι η αναστολή της απόφασης της ΡΑΕ η οποία θεωρεί κορεσμένο το δίκτυο της Πελοποννήσου και “παγώνει” ουσιαστικά κάθε νέα εγκατάσταση ΑΠΕ (διαβάστε σχετικά στο econews).

Όπως αναφέρει το renewable-energy, τα υπόλοιπα αιτήματα του Συνδέσμου “Ήλιος” περιλαμβάνουν:

α. Η παραγωγή ρεύματος μέσω Α.Π.Ε  να παραμείνει στο μεγαλύτερο  δυνατό βαθμό προνόμιο του οικιακού καταναλωτή, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του μέσου Έλληνα επιχειρηματία και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Έτσι, μόνο,  τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες θα μεγιστοποιηθούν.

β. Οι μεγάλοι όμιλοι, εγχώριοι και ξένοι, που έχουν πρόσβαση στο φθηνό χρήμα, να συμβάλουν οικονομικά, ως  προϋπόθεση για την επένδυσή τους,  στην αναβάθμιση του δικτύου, και όχι να καταλαμβάνουν προνομιακά την χωρητικότητα του μικρομεσαίου τοπικού επενδυτή. Εναλλακτικά να συνδέονται στην υψηλή τάση, και  να επιβαρύνονται με το κόστος κατασκευής υποσταθμών υψηλής τάσης.

γ. Να αρθούν οι στρεβλώσεις  στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ, καθώς το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) πρώην Α.Π.Ε. δεν μπορεί να επιδοτεί ένα ορυκτό καύσιμο κατά 60% (μελέτη του ΙΟΒΕ).

δ. Η τιμή των οικιακών να επαναπροσδιορισθεί μέσα από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος δανεισμού, την πληρωμή ΦΠΑ στο κόστος κατασκευής, τα κοινωνικά κριτήρια, το κλίμα επιχειρηματικότητας της Ελλάδας και τέλος το γεγονός ότι τα οικιακά φωτοβολταϊκά δεν έχουν την μέγιστη απόδοση,  λόγω αποκλίσεων από το ιδεατό όσο, αφορά τις σκιάσεις την  κλίσης και τον προσανατολισμό τους.

ε.  Με στόχο την ομαλοποίηση της αγοράς  η πιθανή αύξηση  του  Ειδικού  Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), προκειμένου να είναι βιώσιμες οι ΑΠΕ , να μην υπερβαίνει το 1 ευρώ/ανά καταναλωτή το μήνα, αρκεί  αυτό εντέχνως να μην περιλαμβάνει επιδοτήσεις ορυκτών η Εισαγομένων καυσίμων (Φυσικό αέριο).

Ο Σύνδεσμος τονίζει μεταξύ άλλων ότι οι μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συνεισφέρουν €600 εκατ. το χρόνο σε ασφαλιστικές εισφορές και απασχολούν περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους.

econews

Σχόλια