Οι “πράσινες” ενστάσεις της τρόικας

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε 2,179 δισ. Ευρώ ανέρχεται το ύψος των μέτρων που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση στην τριμερή ομάδα των δανειστών της χώρας και που δεν έγιναν αποδεκτά.

Σε αδρές γραμμές, η τρόικα εκφράζει ενστάσεις για τις προτεινόμενες περικοπές στα εξής κονδύλια:

– 750 εκατ. Ευρώ από λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου

– 517 εκατ. Ευρώ από αμυντικές δαπάνες και

– 911 εκατ. Ευρώ από φαρμακευτικές δαπάνες και δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου που δεν έγιναν αποδεκτές έχουν και “πράσινο” άρωμα.

Συγκεκριμένα, στα 750 εκατ. Ευρώ περιλαμβάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας από βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών δημόσιων χώρων ύψους 35 εκατ. Ευρώ και από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 500 σχολεία ύψους 18 εκατ. Ευρώ.

Συνολικά, οι “πράσινες” προτάσεις που συναντούν ενστάσεις από την τρόικα ανέρχονται σε 60 εκατ. Ευρώ εάν στα παραπάνω προσθέσουμε και 7 εκατ. Ευρώ από μονάδες αφαλάτωσης.

Τα υπόλοιπα μέτρα που δεν έγιναν αποδεκτά περιλαμβάνουν από καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών έως εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας στους Δήμους, αλλά και έλεγχο των ηλεκτρονικών προμηθειών στο Δημόσιο.

econews

Σχόλια