Η Δέλτα Τεχνική Α.Ε. εξοπλίζει με Climaveneta κτίρια της εταιρείας Αττική Οδός Α.Ε.

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η εταιρεία Αττική Οδός Α.Ε., στα πλαίσια της ανανέωσης του εξοπλισμού της που αφορά στον κλιματισμό των κτιρίων, για την πλέον αποδοτική λειτουργία – τόσο στην ψύξη, όσο και τη θέρμανση – αξιοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία των αντλιών θερμότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Η Αττική Οδός Α.Ε. επέλεξε την εγκατάσταση συστημάτων της Climaveneta και η Δέλτα Τεχνική Α.Ε., ως αντιπρόσωπος της εταιρείας Climaveneta στην Ελλάδα, ανέλαβε και εδώ την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων και τη θέση τους σε λειτουργία.

Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι Climaveneta NECS-N αερόψυκτες αντλίες θερμότητας με συμπιεστές SCROLL TYPE. Οι συνολικές αποδόσεις των μηχανημάτων ανέρχονται σε 1.292 kW σε λειτουργία θέρμανσης και 1.163 kW σε λειτουργία ψύξης.

Η Δέλτα Τεχνική είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που προώθησε δυναμικά, ήδη από το 1980, την τεχνολογία κλιματισμού με αντλίες θερμότητας, αξιοποιώντας τη δωρεάν ενέργεια που υπάρχει στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντλίες θερμότητας Climaveneta, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210 94 00 720.

Σχόλια